HOME

ARTIKELEN

 

DE HEER HEEFT EEN STRIJD

En hij zeide: De hand op de troon des HEREN!
De HERE heeft een strijd …
Exodus 17:16

Na 400 jaar van verdrukking en slavernij, had de Heer Zijn volk Israël bevrijd uit Egypte. Dit was de vervulling van de profetie die Hij Abram had gegeven. (Genesis 15:13-16) God had Mozes uitgekozen om dit werk voor Hem te doen.

God zou Zijn volk naar het Beloofde Land brengen, maar onderweg viel Amalek hen aan. (Exodus 17:8) Mozes had leren vertrouwen op God. Hij had begrepen dat het Gods werk was. Hij was Zijn instrument en spreekbuis. Mozes sprak wijze woorden, hij zei niet: "ik heb een strijd," maar "de Heer heeft een strijd." Het was niet de zorg van Mozes om Gods volk in het Beloofde Land te krijgen, Mozes wentelde zijn zorgen op de Heer.

Dat betekende niet dat Mozes en het volk niets moesten doen, zij moesten hun deel doen, God zou Zijn deel doen. God beloont mensen die in Hem geloven en op Hem vertrouwen.

Als u een Christen bent, mag u erop vertrouwen, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ook tot een goed einde zal brengen. (Filippenzen 1:6) Wanneer er problemen op uw pad komen, stel dan uw vertrouwen op de Heer. Het is niet uw strijd, de Heer heeft een strijd, Hij heeft beloofd om het tot een goed einde te brengen. Doe wat u moet doen en God zal Zijn deel doen. Geloof in Zijn overwinning. Trouwens, Christus heeft voor u reeds de overwinning behaald en deelt die met u. (Kolossenzen 2:15)


Strijd de goede strijd des geloofs,
grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt.
1 Timotheus 6:12


Lees ook Psalm 24

© Jezus Heer gemeenschap vzw

naar Artikelen

naar boven

Jezus is Heer!
© Jezus Heer gemeenschap vzw