Hij is nog steeds de Heer van de wind en de golven!
Rick Renner

En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. ( Marcus 4:37, 39 HSV)

Telkens u in de frontlinies staat van iets betekenisvol voor het Koninkrijk van God, zullen de vijandelijke aanvallen op uw leven toenemen. Dit vertel ik niet om u bang te maken, maar om u mentaal toe te rusten. Als de aanval dan komt, zal het u niet verbazen!

Mentaal voorbereid zijn voor een geestelijke aanval is heel belangrijk. Als u de taktieken van de duivel kent, zullen zijn aanvallen u niet van uw stuk brengen nog verbaasd zijn als ze toenemen tegen u. U zult in staat zijn ze te herkennen en elke demonische aanval te weerstaan. U verblijden in de Heer omdat u weet wat er gaande is.

Jezus kwam onder zo'n aanval, toen Hij het meer van Galilea overstak met Zijn discipelen. Onderweg naar de demonisch bezetene van Gadara om een legioen demonen uit te drijven. Deze door demonen bezeten man was een belangrijk wapen in het arsenaal van satan. Door de acties van de demoonbezetene van Gadara, hield de duivel een hele tijd het achterland gevangen in angst. Die man was zo legendarisch dat de hele kuststreek hem kende.

De duivel wist dat wanneer Jezus die nacht het meer van Galilea zou oversteken en de andere kant zou bereiken, Hij de demonen uit de man zou drijven. Als dat gebeurde, verloor satan het wapen wat hij lange tijd gebruikte om de streek te terroriseren.

Toen Jezus en Zijn discipelen daarom die nacht het meer overstaken, kwam er een krachtige en vernietigende wind als uit het niets, om de boot te kapseizen en de opvarende te verdrinken. Markus 4:37 zegt: “Er stak een harde stormwind op”.

De zin “er stak op” komt van het Griekse woord ginomai , wat in dit geval iets omschrijft dat onverwachts gebeurd of iets dat u in een onbewaakt ogenblik overmand . Dit verklaart duidelijk dat Jezus en Zijn discipelen geen slecht weer verwachtte die nacht. Het Griekse woord ginomai betekent dat deze gebeurtenis de discipelen verraste.

Om ons te laten weten met welk soort storm we te maken hebben, gebruikt Marcus het Griekse woord mega, wat iets aanduidt van grote omvang . Daar komen onze woorden megaton, megafoon vandaan. Omdat Marcus het woord mega gebruikt, waarschuwt dit ons voor het feit dat het een mega storm was met mega winden!

Het woord “wind” is het Griekse woord lalaipsi, wat de aanduiding is voor een turbulente en hevige sterke wind. Dit woord kan ook vertaald worden met orkaan, cycloon, storm, windstoot. Hierdoor weten we dat de storm die tegen Jezus kwam die nacht geen lichte bries was. Het was een formidabele, vernietigende, overweldigende soort van storm .

Een heel belangrijk feit om op te wijzen is dat het een stormwind was. Er is helemaal geen sprake van regen want dit was een storm van wind. Jezus en Zijn discipelen voelden de gevolgen als die wind tegen hun boot blies. Ze zagen de geweldige golven die opgestuwd werden door de hevige wind. De stormwind die hun boot in het midden van het meer van Galilea wou omblazen en hen wou doden was onzichtbaar .

De Griekse woorden in Marcus 4:37 geven dit idee:

“En opeens en onverwachts — alsof het uit het niets kwam — stak er een harde wind op. Het was een woeste storm met een verschrikkelijke geweldadige wind, turbulent en overweldigend.”

Hier was Jezus — op het punt van één van Zijn grootste wonderen in Zijn bediening. Aan de andere kant was er de duivel, bang dat hij één van zijn kostbare wapens van terrorisme zou verliezen. Precies op dit tijdstip sloeg de turbulente, vernietigende wind toe.

Het opkomen van deze storm op dit moment was geen toeval. De duivel wou niet dat Jezus één van zijn kostbaarste gevangene zou terugeisen. Dit was een voorgenome aanval van de duivel om het werk van God te verhinderen.

Maar die nacht, in het midden van de storm, stond Jezus op en nam gezag over de situatie. De Bijbel zegt dat toen Hij zijn gezag uitoefende over deze ongeziene turbulentie, En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte” (Marcus 4:39). Door dit te doen toonde Jezus dat Hij Heer was over wind en golven. Deze potentiele dodelijke situatie voorzag in een geweldige gelegenheid voor de discipelen om te zien dat Jezus werkelijk Heer over alles was!

Wees gerust – satan zal u zeker af en toe proberen aan te vallen met onverwachte turbelentie. Zijn aanvallen tegen u zullen waarschijnlijk escaleren als u op een punt van doorbraak komt, zoals het geval was bij Jezus die nacht. Maar net zoals deze gebeurtenis Jezus de gelegenheid gaf om Zijn kracht en gezag te demonstreren, moet u de demonische aanval tegen u zien als een gelegenheid om op te staan, gezag te nemen en te demonstreren wie u bent in Jezus Christus!

Bereidt u mentaal en geestelijk voor tegen een duivelse aanval. Doe de hele wapenrusting Gods aan. Sta op en neem gezag in Jezus naam over de wind en golven die tegen u en uw gezin komen.

Vergeet nooit dat dit uw gouden gelegenheid is om Gods kracht te demonsteren in uw leven!

Mijn gebed voor vandaag

Heer, ik dank U dat U me leert dat satan dikwijls aanvallen gebruikt als ik op het punt van een doorbraak sta. Dit te weten, helpt me te beseffen dat satan dikwijls de hel in mijn leven doet losbarsten net voor een grote overwinning. Nu ik dit weet, vraag ik of U me wil helpen als er turbulente winden in mijn leven waaien. Help me de storm te bezien en te zeggen: “Ik weet dat de duivel nu ongerust is, anders zou hij me zo niet lastig vallen, ik ben precies op Gods spoor. Met dit in gedachte, zal ik mijn hoofd opheffen, en niet letten op wat ik zie, voel of hoor. Dit bid ik in Jezus' naam!

Mijn belijdenis voor vandaag

Ik verklaar dat elke aanval van de duivel voor mij een gelegenheid is om een demonstratie van Gods kracht te zien. Wat de duivel ten kwade bedoeld heeft, zal God ten goede keren. Dit is mijn kans om op te staan, de naam van Jezus uit te spreken, mijn door God gegeven gezag te gebruiken en in de geestelijke wereld te proclameren dat de Heer der heren, die ik dien veruit Diegene is met de grootste geestelijke macht! Dit verklaar ik in geloof in Jezus Naam!

Vragen om over na te denken

1. Herinnert u zich stormen uit uw verleden waar tegen uw moest standhouden tot u uw
overwinning zag?

2. Hoe reageerde u op de laatste strom in uw leven? Stond u op en nam uw gezag over de
situatie?

3. Op welke manieren bereidt u zich mentaal en geestelijk voor op een toekomstige aanval?

Jezus is Heer !

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3