Eer God door Hem te vertrouwen

Wat een geweldige rijkdom wacht degenen die ontzag voor U hebben, allen die bij U schuilen.
Zelfs de ongelovigen zullen het zien.
Psalm 31:10 HB

God roept u naar een dieper niveau van vertrouwen in Hem. Hij strekt u uit, om te geloven in Zijn goedheid en liefde voor u.

Het eert Hem wanneer u gelooft dat Hij de dingen te goede keert voor u, ondanks hoe het eruit ziet in het natuurlijke. Iedereen kan geloven dat God goed is als alles goed gaat, maar het vraagt geloof wanneer uw leven om u heen uit elkaar valt.

Om oog in oog te staan met de duivel en te zeggen: “Ik zal zonder enige twijfel blijven vertrouwen in Gods goedheid en dat Zijn goedertierenheid in eeuwigheid duurt! Ik weet dat Zijn goedheid spoedig zal uit gegoten worden in mijn leven, omdat ik Zijn hart ken. Ik weet dat het onmogelijk is voor Hem om me in de steek te laten of me aan mijn lot over te laten.”

God is trots op u, als u nog steeds gelooft in Zijn liefde en goedheid, ondanks hoe u zich voelt. Wanneer mensen trachten om u te kwetsen en de duivel kwelt u met hopeloosheid, twijfel en depressie, en u maakt nog steeds de keuze om te lachen en te zeggen:

“Ik weet in Wie ik geloof! Ik weet dat Hij getrouw is. Ik weet dat goede dingen voor mij zijn weggelegd voor dit moment. Ik weet dat God een groot en geweldig plan voor me heeft klaarliggen voor de rest van mijn leven. Ik weet dat Hij goed is en Zijn genade naar mij voor eeuwig duurt.”

 

De Kracht van Lofprijs

Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE , jubelen in de God van mijn heil.
De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.
Habakkuk 3:17-19 NBG

Dit zegt ons simpel weg dat hoe wanhopig een situatie ook mag lijken, wij ons moeten verheugen in de Heer. De apostel Paulus schreef aan de Filippenzen:

Filippenzen 4:4 Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees blij! GNB

Waarom zouden we ons verblijden als alles tegenslaat, wanneer er geen reden lijkt te zijn om ons te verheugen? Het antwoord wordt gevonden in het volgende vers:

Filippenzen 4:5. …De Heer is dichtbij. GNB

Ondanks de omstandigheden in ons leven, heeft God ons niet begeven, noch verlaten. Hij is bij en in ons. Wij hebben in ons de tegenwoordigheid en kracht van de Almachtige God zelf. Tegenstand is geen moment om op te geven, het is de tijd om de levenskrachten in ons naar boven te halen. Het is precies voor zulke momenten dat ze daar geplaatst zijn!

Als we zullen trekken aan de geestelijke krachten van God in ons, dan zal de zalving van David op ons komen, die een man was naar Gods hart. Weet u waarom? Omdat hij de tegenstander versloeg met een lied. De Psalmen zijn lofprijzingen aan God, krachten van vreugde. Meerdere keren dat David omringd was door vijanden en alles hopeloos leek, hief hij zijn handen op en begon God te prijzen:

Psalm 27:1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? NBG

Psalm 27:1 De HEER is mijn licht, mijn heil – voor wie zou ik vrezen? De HEER is mijn burcht, mijn behoud – voor wie zou ik beven? WV

Psalm 118:14 De HEER , mijn kracht, de HEER , mijn beschermer, de HEER is mijn redder gebleken. WV

Te midden van tegenstand bleef David God gewoon loven en prijzen. Hij verheugde zich en God liet hem nooit aan zijn lot over. Laat de kracht van vreugde in u opstaan en voeg vertrouwen toe aan uw geloof. De zalving van een psalmist zal op u komen, de zalving van een strijder. God haalt er u doorheen, net zoals Hij bij David deed.

Als Gods volk in Oud Testamentische dagen aangevallen werd, gaf God geen instructies aan het leger, aan de bekwaamste vechters. Hij zei dat Hij hun strijd zou strijden en gaf de zangers en lofprjzers de opdracht om vooraan post te vatten. God kent de kracht van lofprijs. En u zou die ook moeten kennen. Als u tegenstand ervaart, verblijdt u dan en geef uitdrukking aan die vreugde. U kunt niet overwonnen worden als de kracht van vreugde in uw leven vrijgezet wordt.

Belijd: “De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is de kracht van mijn leven!”

 

Tijd om terug te betalen!

Men neemt de dief het stelen niet eens zo kwalijk als hij honger heeft en zijn eetlust bevredigt.
Maar als hij betrapt wordt, moet hij het zevenvoudig vergoeden en heel zijn bezit ervoor geven.
Spreuken 6:30-31WV

Het kan de duivel weinig schelen waar u doorheen moest, om te hebben wat u nu hebt,
in het bijzonder als u het door geloof bekomen hebt.

Hij besteelt op elk moment van de dag Gods kinderen en veel van hen doen er helemaal niets aan. Ze voelen zich slecht, worden kwaad op God en verlaten de Gemeente. Wat ze moeten doen is kwaad worden op de duivel en hem zeggen: “Ok, als u één ding van mij steelt, brengt u er zeven terug voor in de plaats! Begrepen? Ik zal u er aan laten denken. U zult er niet onderuit kunnen.” Als hij de volgende keer nog eens in de buurt is, zal hij 2 keer nadenken vooraleer hij u zal lastig vallen, want de vorige keer hebt u hem al de hersens in geslagen met het Woord van God, telkens hij van u wil stelen.

Spreuken zegt hier dat een dief die steelt vanwege honger wordt niet eens zo kwalijk genomen, maar als hij betrapt wordt ziet het er voor u goed uit, verbetering, toename en vermenigvuldiging. Als ons rechtsysteem vandaag op dit vers zou gebaseerd zijn, zouden er minder dieven zijn. Want de wet zegt dat de dief zevenvoudig moet terug betalen en ze vasthouden totdat het terugbetaald was. “Ok, u hebt een auto gestolen van dat gezin, u gaat ze zeven auto's terugbetalen.” Er zou minder gestolen worden.

Wat als hij het zevenvoudige niet heeft? Dan geeft hij al de bezittingen in zijn huis. En als dat nog niet genoeg is, dan neemt u alles wat hij heeft. De duivel is een dief, u hebt hem betrapt, u kent zijn bedriegerij, u weet dat hij van u steelt. Laat hem 7-voudig terugbetalen.

Telkens er iets gestolen wordt van Gods volk, gaat God herstellen. Maar God geeft het originele niet terug, Hij maakt de dingen beter. Wij zijn in de dagen van herstel. God zegt dat Hij ons leven kan verbeteren, en Hij zorgt voor toename.

Daarom ween en treur niet als de duivel van u gestolen heeft, want het komt terug als u het opeist. Als u het been stijfhoudt en niet langer wil lastig gevallen worden door de duivel, eis dan zevenvoudig terug. Spreek het Woord uit en zeg dat de duivel zevenvoudig moet terugbetalen, en God zal er voor zorgen dat er meer terugkomt.

Maak een mentale inventaris op

Wat zijn de meest dominante gedachten in uw denken of hart vandaag? Stop en maak nu een inventaris op, van wat er zich afspeelt in uw denkwereld. Wat heeft u toegelaten in uw gedachten, waar denk je aan? Herken de zaden die u in uw denken geplant hebt en die erop uit zijn om u af te leiden en uw leven te vernietigen?

Alles in uw leven begint met een gedachte. Een kleine gedachte waar je meer bezig bent en toestaat om in uw geest binnen te komen, kan uw hele bestemming veranderen. Gedachten die je koestert en overpeinst, leiden uiteindelijk tot daden. U bent nooit op een morgen opgestaan om dan te ontdekken dat uw leven in puin ligt, of dat je niet meer van uw echtgeno(o)t(e) houdt of dat je gefaald hebt. Deze gevoelens begonnen als gedachten ingeplant in uw denken en je hebt toegestaan dat ze geworteld en opgegroeid zijn.

Uw denken is het slagveld. De grootste gevechten die je ooit in uw leven zult vechten spelen zich af tussen uw oren. Dit is uw zieleleven. Uw ziel bestaat uit uw denken, uw wil en uw emoties. Daarom moet u selectief zijn met wat u in uw ziel plant.

Als u toestaat dat de zaden (die satan in uw denken plaatst) wortel schieten, dan zal hij de bestemming die God voor uw leven had, stelen. Denk eraan: uw leven heeft de neiging om in de richting te gaan van de meest overheersende gedachte. Waar u het meest over nadenkt, dat zal ook in uw leven gebeuren. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste zaden in uw denken te zaaien. Graaf de vernietigende zaden op en begin Gods Woord te planten op een dagelijkse basis. Uw oogst zal gezondheid, lang leven, voorspoed, vreugde, zielsrust en stabiliteit zijn. Waarom overweegt u iets anders te oogsten? Wat er in uw gedachten omgaat zal uw bestemming bepalen.

 

Jerry Savelle

Naar boven

Naar Artikelen

Jezus is Heer !

© Jezus Heer gemeenschap vzw