JEZUS UW GENEZING !

Dag 16: Wat uw genezing in de weg kan staan:
Anderen niet kunnen vergeven.

En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft , zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. (Marcus 11:25-26)

Anderen niet kunnen vergeven om wat ze u hebben aangedaan, kan een belemmering zijn om uw genezing door geloof te ontvangen.

Jezus had net aan Zijn discipelen uitgelegd hoe geloof werkt. In één adem voegt Hij er aan toe, dat we ook anderen moeten vergeven, zoals wij vergeven zijn, door onze hemelse Vader. Als wij door geloof onze genezing willen bekomen, zullen we anderen moeten vergeven. Geloof werkt niet, als we anderen niet kunnen vergeven. Geloof werkt door liefde!

Het geloof, dat door de liefde werkzaam is. (Galaten 5:6 HSV)

Jezus leerde Zijn discipelen in het "Onze Vader":

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mattheus 6:12 NBG)

Omdat we zelf complete vergeving ontvangen hebben van God, verwacht God dat wij anderen vergeven, gelijk Hij ons vergeven heeft. Onvergevengsgezindheid belemmert de werking van Gods Geest in en voor ons. Het belemmert uw genezing! Neem dit daarom ernstig. Als wij haat blijven koesteren tegenover iemand, zal het uiteindelijk onszelf schade berokkenen. Haat werkt verterend, het kost u energie, die u beter op een andere manier kunt aanwenden. Daarom vergeef iedereen, wat ze u ook hebben aangedaan. Vraag God om hulp, als het moeilijk gaat.

Onderzoek uzelf of u nog wrok tegen iemand koestert. Een goede manier om te ontdekken of u anderen hebt vergeven is: luisteren naar hoe u zelf, over de persoon praat, die u ooit pijn heeft gedaan.

Als er nog steeds bitterheid en haat uit uw mond komt, dan hebt u die persoon niet echt vergeven. Als u niets goeds over die persoon kunt zeggen, dan zit de wortel er nog. Vraag God om u te helpen met te vergeven. Als het u niet alleen lukt, vraag dan hulp bij andere gelovigen die u vertrouwt. Ga vergeven in geloof.

"Heer, ik wil vergeven en vergeten wat anderen mij hebben aangedaan. Neem alle pijn in mij weg die veroorzaakt is en genees mijn emotionele wonden. Ik vergeef anderen zoals U mij hebt vergeven, in Jezus Naam. Amen !"

Anderen vergeven kan een bevrijdende ervaring zijn. De last valt van uw schouder, een nieuwe morgen breekt aan!

Genezing behoort u toe!

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG