JEZUS UW GENEZING !

Dag 30: Geloof is geen hoop

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen , die men niet ziet. (Hebreeën 11: 1 NBG)

Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. (Hebreeën 11:1 GNB)


Geloven is niet hetzelfde als hopen. Geloven is de zekerheid hebben van de dingen die u hoopt. Als de Bijbel zegt dat u door de striemen van Jezus genezen bent, is dat iets waar u niet langer voor moet hopen, maar iets waar u zeker van kunt zijn.

Geloof is nú ! Ik heb mijn genezing nu al ! Hoop is altijd toekomst. Als iemand zegt: "ik hoop dat ik genezen ben of ik geloof dat ik ooit wel zal genezen," dan is hij niet zeker en dat is geen geloof. Hoop kan een vijand van geloof zijn, als het alleen maar bij hopen blijft!

Als iemand zegt: "ik geloof dat ik genezen ben", dan is hij zeker van zijn genezing. Dat wil zeggen dat hij de innerlijke overtuiging en zekerheid heeft dat hij genezen is, daarbij hoeft het uiterlijk nog niet zo te zijn!

Goddelijke genezing komt van binnenuit, als u een Christen bent, want God woont in u. Zijn genezende kracht en Zijn leven is in u.

Is hoop dan verkeerd ? Neen, hoop geeft u een doel. In Zijn Woord heeft God u vele beloften gedaan, die u nu kunt ontvangen. Deze Woorden geven u hoop en zijn een anker voor uw ziel
(Hebreeën 6:18-19). Uw emoties kunnen u wel eens parten spelen. Uw gedachten kunnen alle kanten uitgaan. Twijfel kan de overhand krijgen als u het toelaat en u fixeert op andere dingen dan het Woord van God. Alleen het Woord van God is de maatstaf, niet wat uw lichaam of andere mensen u zeggen.

Hoop is als het plan van een huis dat iemand wil bouwen. De architect tekent het huis naar de wens van de bouwer. God heeft in Zijn Woord het perfecte plan voor de mens uitgetekend. Hij heeft Zijn wil bekend gemaakt en daarbij hoort complete gezondheid. Hij heeft door Zijn Zoon naar de aarde te sturen, de kosten betaald. En vandaag is Zijn Geest actief op aarde om dat plan tot stand te brengen in hen die geloven!


Zo is dan het geloof uit het (voortdurend) horen, en het horen door het woord van Christus. (Romeinen 10:17)

U moet niet blijven zitten met die hoop, maar die hoop meer voeden met datzelfde Woord van God zodat geloof komt. Hoop gaat geloof vooraf, u gaat van hoop naar geloof. Door geloof ziet u in de onzienlijke wereld. Door geloof haalt u het gehoopte, wat u ziet in de geestelijke wereld, wat u ontdekt in Gods Woord, naar u toe.

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Corinthe 13:13)

Geloof geeft substantie aan de dingen die u hoopt, de dingen die God in Zijn liefde en in Zijn Woord heeft toegezegd. Geloof geeft substantie aan uw genezing, aan de ontbrekende of beschadigde cellen in uw lichaam.

"Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord, voor Uw Toezeggingen, uw beloften, die geven mij hoop en zijn een anker voor mijn ziel en mijn emoties. Ik geloof wat Uw Woord zegt en ontvang nu mijn genezing in Jezus Naam. Amen!"

GELOOF GEEFT SUBSTANTIE AAN HOOP !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG