JEZUS UW GENEZING !

Dag 33: Geloven met het hart

Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en MET UW HART GELOOFT dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want GELOVEN DOEN WE MET ONS HART, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. (Romeinen 10:9-10 NBV)

Geloven met uw hart ? Hoe doe u dat ?

Er is verstandelijk, beredeneerd geloof en er is geloof dat vanuit het hart of uw geest komt. Er zijn dus 2 soorten geloof. De meeste mensen gebruiken enkel hun verstandelijk zelf beredeneerd geloof, dat gevoed en gestuurd wordt door hun natuurlijke zintuigen. Wat ze zien of kunnen waarnemen dat geloven ze, andere dingen niet.

Om wedergeboren te worden en genezen te worden, moet u geloven met uw hart. Hoe doen we dat ? Geloof begint waar de wil van God gekend is. Dat wil zeggen: Eerst moet u weet en kennis hebben van wat God u in Zijn Woord heeft toegezegd. Geloof komt door het voortdurend horen van het Woord van Christus, van wat Christus voor u aan het kruis en door Zijn opstanding, mogelijk heeft gemaakt
(Romeinen 10:17).

De Bijbel leert ons dat onze zintuigen poorten of ingangen zijn naar ons hart (uw geest). Als u Gods Woord op een continue basis blijft horen, dan komt dat Woord als zaadvorm in uw geest terecht. Gods Woord is geestelijk, onvergankelijk zaad
(1 Petrus 1:23).

Uw taak is het:

  • om dat Woord van God in uw hart te krijgen, door het voortdurend te horen en hardop te lezen.

  • om over dat Woord van God te mediteren, te overdenken, te mompelen.

  • om dat Woord van genezing uit te spreken, zodat u het steeds opnieuw hoort en hoort.

Zorg dat het Woord van God in uw hart komt en kom in Gods tegenwoordigheid, bezoek medegelovigen. U kunt verstandelijk instemmen met Gods Woord, maar geloof is van het hart. U begint te geloven van binnen uit. Uw genezing komt van binnenuit, vanuit uw wedergeboren geest. Uw deel is zorgen dat Gods Woord in uw hart komt. Zo komt geloof in uw hart. U zorgt dat het zaad van het Woord van God in uw hart gezaaid wordt, dan komt geloof.

... U doet er goed aan dat allemaal heel serieus te nemen, want daardoor kunnen wij veel dingen begrijpen die anders moeilijk en duister zouden zijn. Hun woorden verlichten ons innerlijk. Door deze ter harte te nemen, leren wij Jezus Christus beter kennen. (1 Petrus 1:19 HB)

Wanneer het licht van Gods Woord in uw hart/geest gaat schijnen, dan is geloof aanwezig in uw hart/geest. Belicht uw situatie, uw lichaam, met het Woord van God, zodat uw geloof groeit om dingen te veranderen. Uw geloof zal u genezen. Uw aandeel is geloven in Gods Woord. Gods aandeel is: het zal geschieden! Geloof met uw hart/geest!

"Hemelse Vader, ik geloof Uw Woord. Geloof voor genezing komt door het steeds opnieuw horen van Uw Woord van genezing. Ik ga Uw Woord uitspreken en overdenken. Ik zal naar die plaatsen gaan waar Uw Woord van genezing gepredikt wordt, want dat is de manier dat mijn geloof zal groeien en mijn genezing zal komen. Ik dank U in Jezus Naam. Amen!"

GODS WOORD VERLICHT MIJN HART !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG