JEZUS UW GENEZING !

Dag 34: Gods Woord is medicijn

Want zij (Gods Woorden) geven leven aan wie hen vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam. (Spreuken 4:22 HB)

“Gods medicijn voor elke dag”. Als wij aan medicijnen denken, zien we tastbare pilletjes, zalfjes of drankjes en dergelijke. God in Zijn wijsheid reikt ons Zijn Woord aan als medicijn. Hoe kunnen woorden nu medicijn zijn?

Mijn zoon, schenk aandacht aan mijn woorden en buig je oor naar mijn uitspraken; zorg dat je ze niet uit het oog verliest en bewaar ze in je hart . Want zij zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor wie ze verkondigen. (Spreuken 4:20-22 WV)

God spreekt hier tot de mens die Hij Zijn zoon noemt. Net als een aardse vader die wijze raad geeft aan zijn kind. God als Schepper van de mens, weet hoe wij het beste functioneren. Hij vertelt ons wat wij met Zijn Woord moeten doen:

  1. Horen en er onverstoorde aandacht aan geven.

  2. Niet uit het oog verliezen.

  3. In ons hart bewaren.

  4. Zijn Woord verkondigen.

Wat is dan het resultaat?

  1. Wij vinden leven.

  2. Genezing, gezondheid en medicijn.

Het Hebreeuwse woord "marpe'" vertaald met genezing heeft nog twee andere betekenissen: “Gezondheid en medicijn”. God spoort ons aan om Zijn Woord serieus te nemen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven, dat we leven zullen vinden en genezing. Zijn Woord werkt als een medicijn en heeft de kracht in Zich om ons gezond te maken en te houden. Dit vraagt echter aan onze kant een toewijding om dagelijks Zijn Woord tot ons te nemen. Jezus zei in Mattheüs 4:4:

De mens zal niet van brood alleen (Zoë-) leven, maar van elk (Rhema) woord dat uit de mond van God komt.

Jezus zei dat de mens niet alleen natuurlijk voedsel nodig heeft om te leven. We hebben een dagelijkse portie Woord nodig dat uit Gods mond komt, willen we het leven leiden dat God oorspronkelijk bedoeld heeft voor elk mens.

Het Zoë-leven, het soort leven dat God voor elk mens beschikbaar heeft gemaakt, is een actief, gezegend, doeltreffend leven in volle kracht en bloei. Wilt u dit soort leven, dan heeft u het levende - Rhema - Woord van God nodig. We gaan onszelf op een Woord dieet zetten! Gods opdracht is:

Zijn Woord horen, zien, in ons hart bewaren en uitspreken.

De Bijbel onthult dat het horen van het Woord van God geloof produceert (Romeinen 10:17). Dit geloof heeft u nodig om alles te ontvangen wat God in Zijn genade in Christus voor u al voorzien heeft. Toen Jozua de leiding over Gods volk kreeg en Mozes als voortreffelijk leider moest opvolgen, gaf God hem de opdracht :

Dit wetboek (dit Woord) mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. (Jozua 1:8 NBG)

God gaf hier aan Jozua een sleutel tot een overwinnend leven. Dezelfde sleutel kunnen wij gebruiken op onze weg om ons doel te bereiken: Goddelijke genezing en gezondheid. We gaan het Woord:

  1. voortdurend uitspreken.

  2. dag en nacht overdenken.

  3. er nauwgezet naar handelen.

Spreek het Woord hardop uit en wees consistent in uw spreken, d.w.z. spreek voortdurend wat het Woord zegt en doe geen uitspraken die tegen het Woord ingaan, anders breekt u af wat u aan het opbouwen bent. Spreek altijd in lijn met het Woord van God. De kracht van geloof wordt vrijgezet wanneer u Gods Woord spreekt.

Overdenk het Woord in plaats van te piekeren over uw ziekte. Kom in Gods rust. Heeft u onrustige gedachten, spreek dan hardop Gods Woord uit, dit zal deze verkeerde gedachten doen stoppen. Of zing een lied ter ere van God, ga Hem reeds danken. Doe precies wat God u opdraagt om te doen. Heb een verwachtende houding. God heeft grote dingen voor u gedaan (Psalm 126:3).

“Gods medicijn voor elke dag” heeft het doel om u te helpen Gods Woord van genezing te vinden, zodat u het als “medicijn” kunt gebruiken en in blijvende gezondheid kunt wandelen.

IK ZAL VOORTDUREND GODS WOORD UITSPREKEN,
OVERDENKEN EN UITVOEREN !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG