JEZUS UW GENEZING !

Dag 35: Laat Jezus tot u spreken

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. DE (Rhema) WOORDEN DIE IK TOT U SPREEK, zijn geest en zijn (Zoë-)leven. ( Johannes 6:63 SV)

De Woorden van Jezus die opgeschreven zijn in de Bijbel, zijn geest en Zoë of Goddelijk leven. Telkens u de Bijbel leest, vraag dan aan God of Hij Zijn Woord voor u levend maakt. Vraag God, dat Zijn Geest het geschreven Woord tot u laat spreken.

Zolang het Woord, vleselijk of verstandelijk beredeneerd wordt, heeft het geen nut. Het blijft dode letter of geschreven letter (logos). Maar als Gods Geest het Woord levend maakt, zal het persoonlijk tot u gaan spreken, dan zullen ze geest en leven voor u zijn. Dat Rhema Woord is een Woord dat u persoonlijk aanspreekt!

"De GEEST is het, die levend maakt". Toen God de aarde en de hemel schiep was deze woest en leeg. De Geest van God zweefde over de wateren. Er gebeurde niets totdat God begon te spreken en toen kwamen dingen tot stand (Genesis 1:1-3). Toen God sprak kon Gods Geest aan het werk gaan en Gods Woord tot stand brengen. Dingen werden gecreëerd. Op de Pinksterdag, na de opstanding van Jezus, is Gods Geest uitgestort op Gods kinderen. Hij wacht tot zij Gods Woord gaan spreken, zodat dingen tot stand kunnen komen. Spreek daarom genezing uit over uw lichaam, geef de Heilige Geest Gods Woord om mee aan de gang te gaan. In Gods Woord is Gods Geest en Gods leven aanwezig. Bidt daarom dat Gods leven en Gods Geest aanwezig in Zijn Woord, vrijkomt in uw lichaam.

"De Woorden die Ik tot u spreek", dat is tegenwoordige tijd. God spreekt ook nog vandaag. Het Woord is levend en actief. Geloof komt door het horen en niet door het ooit eens gehoord te hebben. Vele mensen haken af en denken: "Och dat heb ik al gehoord," en sluiten zich daardoor af van het Goddelijk leven in dat Woord. Geloof komt door het blijven horen van het Woord.

God wil door Zijn Woord uw relatie met Hem versterken. De Woorden van Jezus zijn geest en leven. In Goddelijk leven is er geen spoor van ziekte. Er is geen ziekte in de hemel. God is nooit ziek. God woont met Zijn Geest in u. God en Zijn Woord zijn één. Als u Zijn Woord tot u neemt en begint te spreken, dan wordt Zijn Geest en Zijn Goddelijk leven in uw lichaam vrijgezet. Zijn aanwezigheid in u wordt versterkt en drijft de ziekte uit uw lichaam. De levenskracht in dat Woord, wordt deel van uw leven.

"Jezus, het Woord dat u vandaag tot mij spreekt, bevat Uw Geest en Uw leven. Ik spreek daarom Uw Woord van genezing uit over mijn lichaam, zodat Gods Geest Zijn werk in mij kan doen. Ik bid dat Gods Geest en Gods leven in Gods Woord vrijkomt. Als ik het Woord van God hoor en ontvang, als het mijn lichaam binnenkomt, zal het genezing brengen. Amen! Het zij zo" !

SPREEK UW WOORD HEER, IK LUISTER !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG