JEZUS UW GENEZING !

Dag 36: Het Woord dat God spreekt is levend en operatief

Want het Woord dat God spreekt is levend en vol van kracht - maakt het aktief, operatief, energiegevend en doeltreffend; het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt door tot de scheidingslijn van de levensadem (ziel) en (de onsterfelijke) geest, en gewrichten en merg [dat zijn de diepste delen van onze natuur], blootleggend en ziftend en analyserend en beoordelend, de gedachten en motieven van het hart. (Hebreeën 4:12 Amplified Bible)

Laat God door Zijn Woord tot u spreken. Op zo'n manier alsof God persoonlijk tegen u spreekt. Laat God tot u spreken, als een Vader tot zijn kind. Het Woord van God is reeël. De Bijbel is het Woord van God, niet het woord van mensen. U moet overtuigd zijn van de waarheid van het Woord van God.

Gods Woord is levend ! Het is een levend Woord! Laat het Goddelijke leven erin aanwezig, uw dode of aangetaste cellen in uw lichaam terug levend en energiek maken.

Gods Woord zit vol kracht, laat die kracht zijn werk doen in uw cellen en daar herstel brengen. Het Woord werkt, het is aktief en operatief. Gods Woord geeft energie. Als u afgemat en moe bent zal het u doen opstijgen als een arend (Jesaja 40:31).

Gods Woord is doeltreffend! Het treft steeds zijn doel! Het is een door Gods Geest geleid en gestuurd, doeltreffend wapen tegen ziekte. Vuur dat Woord af tegen uw ziekte, de kanker, tegen de tumoren, tegen elke situatie die tegen Gods Woord ingaat!

1 Thessalonisenzen 2:13 AMPC En we danken God ook [speciaal] voortdurend voor dit, dat toen u de boodschap van God ontving [die u hoorde] van ons, u dit niet verwelkomde als het woord van [alleen maar] mensen, maar zo als het werkelijk is, het Woord van God, dat effectief aan het werk is in u die gelooft [de uitoefening van Zijn bovenmenselijke kracht in hen die er zich aan houden en erop vertrouwen].

Het Woord is werkelijk effectief werkzaam in hen die geloven. Het is een actieve bovennatuurlijke kracht in hen die zich aan het Woord houden en erop vertrouwen.

Als u genezing nodig hebt, zoek dan het Woord van God op, dat spreekt over genezing en spreek het in geloof uit over uw lichaam en ziel. Geloof in dat Woord, zet dat Woord aan het werk in uw lichaam.

"Hemelse Vader, Uw Woord is levend, aktief, werkzaam en doeltreffend. Als ik Uw Woord uitspreek over mijn ziekte, zal het precies doen wat Uw Woord zegt, het zal zijn doel bereiken en mij genezen en gezond maken. Ik geloof het en spreek het uit en ontvang mijn genezing, in Jezus'naam. Amen!"

GODS WOORD GEEFT MIJ LEVEN ENERGIE EN KRACHT !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG