JEZUS UW GENEZING !

Dag 44: Talrijk zijn de weldaden van de Heer

Hoe talrijk zijn de weldaden, HEER, die U bereid houdt voor degenen die U vrezen, voor degenen die hun heil zoeken bij U, ieder die wil, kan het zien. (Psalm 31:19 WV)

Talrijk zijn de weldaden die de Heer bereidt heeft voor hen die ontzag voor Hem hebben en Hem eren. Welke zijn deze weldaden ?

Psalm 103:1-5 spreekt onder ander over deze weldaden: complete vergeving en genezing van alle ziekten, uitredding van de dood. Als u dodelijk ziek bent en afgeschreven door de dokters, God verlost u uit deze situatie en geeft u leven. Hij verzadigt uw zieleleven met het goede. Uw emoties en blijdschap worden hersteld.

Voor wie zijn ze beschikbaar ?

Voor hen die God vrezen en die hun heil, hun oplossing, hun uitkomst bij HEM zoeken. Mensen zoeken hun heil of uitkomst in vele andere dingen, gaan op zoek naar methodes of mensen die hun kunnen genezen. Gaan ter rade bij Oosterse geneeswijzen, kwakzalvers, kaartlezers, allerlei therapieën, strijkers, enz....

Als u God vreest, Hem de eerste plaats in uw leven toekent, die Hem alleen toekomt, dan krijgt u toegang tot de weldaden die Hij voor u heeft voorbereidt. In Christus, is God Zelf naar de aarde gekomen om AL uw zonden en ziekten op Zich te nemen en in de plaats daarvan, geeft Hij u Zijn gezondheid en Zijn rechtvaardigheid.

"ieder die wil, kan het zien."

Ieder die wil kan Gods weldaden in zijn leven zien. Ieder die wil kan Gods genezing in zijn lichaam ontvangen. God stelt u zelfs in staat om te willen en te doen overeenkomstig Zijn plan.

Want Hij is het, die in u werkzaam is en u in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. (Filippenzen 2:13 GNB)

Stel u gewillig op en geef u over aan de kracht van God die in u werkzaam is. Ga tot Hem in geloof en vervul Zijn plan met uw lichaam: Hij heeft reeds in genezing voorzien, 2000 jaar geleden. Hij heeft het bereid, klaargezet voor u, toen Jezus lichaam werd verbroken en door Zijn striemen bent u genezen
(1 Petrus 2:24).

GEBED

"Hemelse Vader, talrijk zijn Uw weldaden, die U hebt weggelegd voor hen die u liefhebben en hun heil en uitweg bij U zoeken. Heer, ik heb U lief en ik zoek mijn heil en uitkomst alleen bij U. Ik verwacht het van U en zal Uw wil en plan voor mijn leven zien en dat is genezing naar geest, ziel en lichaam, in Jezus'naam. Amen!"

De HEER HEEFT WELDADEN VOOR MIJ BEREIDT !

TERUG

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG