JEZUS UW GENEZING !

Dag 55: Leer God intiem kennen

Bovendien is dit het eeuwige goddelijke leven, dat zij U intiem kennen, de enige ware God en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt. (Johannes 17:3 LC)

Geloven is simpelweg vertrouwen. U vertrouwt iemand die u kent. U zult iemand pas dingen toevertrouwen als u hem of haar kent. U leert iemand kennen door er omgang of een relatie mee te hebben.

Jezus voegt eraan toe, dat iemand die God en Hem kent, het goddelijke leven (het echte, actieve en krachtige, gezegende leven - Strongs) zal ervaren. Daarom is het zo belangrijk om God te leren kennen, zodat u het Zoe-leven kunt beleven. Het leven van God is reeds in uw geest aanwezig door uw wedergeboorte. Jezus is het goddelijke leven (Johannes 11:25;14:6) en Hij woont in u. Wie in Jezus gelooft heeft het goddelijk leven. Wie niet in Hem gelooft, heeft dat goddelijk leven niet in zich (Johannes 3:36; 20:31; 1 Johannes 5:12).

Hoe leert u God kennen? God heeft Zich in de eerste plaats geopenbaard door Zijn Woord. Begin daarom intensief Zijn Woord te lezen en te bestuderen. Verdiep u in de Schriften en onderzoek ze biddend. Het Griekse woord “gi'noosko” (Strongs 1097) hier vertaald met “kennen” is een Joodse uitdrukking gebruikt voor intieme gemeenschap van een man en een vrouw.

Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. (Romeinen 12:2 BB)

God wil niet dat we Hem oppervlakkig kennen, maar een intieme kennis van Hem hebben. Zo zullen we ontdekken wat Zijn verlangen is voor ons: het goede, aangename en volmaakte.

Mijn volk komt om van ellende, omdat het Mij niet meer kent. (Hosea 4:6 HB)

De grote ellende in de wereld vindt zijn oorzaak in het niet kennen van God en Zijn Woord. God heeft Zich ook laten kennen door mens te worden in Jezus Christus. Wij leren God kennen door het leven van Jezus, God de Zoon, toen Hij op aarde was. Jezus zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:9) Jezus was de wandelende wil van God op aarde.

Het is dus belangrijk om een relatie met God op te bouwen en Hem intiem en persoonlijk te kennen. Het goede nieuws is dat God Zich laat vinden voor wie Hem ernstig zoekt.

Eén van de dingen die God geopenbaard heeft is, dat Hij niet wil dat u of wie dan ook ziek is. Hij wil u genezen en heeft reeds in genezing voorzien.

"Hemelse Vader, ik dank U, dat U Zich aan mij hebt bekend gemaakt. Ik dank U voor Uw Woord, de Bijbel, waardoor ik U beter leer kennen. Dank U voor het Zoe-leven, het echte, actieve en krachtige, gezegende leven, dat ik ontvang door U te kennen, in Jezus'naam. Amen!"

GOD INTIEM KENNEN IS HET GODDELIJKE LEVEN !

© Terebinten der gerechtigheid