JEZUS UW GENEZING !

Dag 59: Gods soevereine wil !

Eén van de opmerkingen die ik wel eens hoor aangaande genezing is dat God geneest wie Hij wil. God zou de ene mens genezen en de ander niet. Met het excuus dat Hij soeverein is. Soeverein wil eigenlijk zeggen dat God kan doen wat Hij wil. Hij is Alleenheerser en er is niemand hoger dan Hem aan Wie Hij verantwoording moet afleggen.

God is inderdaad soeverein. Maar in Zijn soevereiniteit heeft Hij beslist om Zich te houden aan Zijn Woord. God en Zijn Woord zijn één
(Johannes 1:1). God zegt niet het één en doet het ander. God waakt over Zijn Woord (Jeremia 1:12). God heeft ons Zijn Woord gegeven. In Zijn Woord openbaart Hij ook wat Hij wil voor elk mens.

Zijn wil is genezing voor de hele mens: geest, ziel en lichaam! Hij heeft ons Zijn wil getoond door Zelf mens te worden. En we lezen van Jezus dat Hij rondging weldoende en ALLEN genas
(Handelingen 10:38). We lezen nergens in één van de Evangeliën dat Jezus iemand ziek maakte. Integendeel, Hij genas iedereen die in geloof tot Hem kwam.

Stel dat ik een afspraak zou maken om u te komen helpen aan uw bouwproject op zaterdag morgen om tien uur. Als ik een man van mijn woord ben, dan hou ik mij aan die afspraak en zal ik er alles aan doen om die na te komen. Ik kan dan geen andere dingen gaan doen tijdens die zaterdag morgen, want ik heb u mijn woord gegeven. Het is een bindende afspraak. Daardoor heb ik mezelf beperkingen opgelegd en kan ik niet meer doen wat ik wil.

Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. (Psalm 89:35 HSV)

God neemt Zijn Woord niet licht op. Zijn Woorden zijn een Verbond, een contract, een bindende afspraak, wat Hij niet wijzigt. Hij heeft Zelf, soeverein beslist om Zijn Woord gestand te doen. In Psalm 138 vers 2 zegt de Schrift (King James Version): ‘For thou hast magnified Thy Word above all Thy Name'. Vertaald staat er: "Want U hebt Uw Woord verhoogd boven Uw ganse Naam." Doordat God Zich houdt aan Zijn Woord, heeft Hij Zichzelf vrijwillig en uit soevereine keuze, beperkingen opgelegd.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God , DAT HIJ ONS VERHOORT, TELKENS ALS WIJ IETS BIDDEN NAAR ZIJN WIL. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ONTVANGEN. (1 Johannes 5:14-15 HSV)

Als vandaag iemand tot God komt met een oprecht hart en vergeving vraagt, dan kan God niet anders dan deze persoon vergeving schenken. Dan mag die persoon nog een moordenaar zijn. Dat leert ons Zijn Woord. Hetzelfde geldt voor genezing of voorziening.

Als we Gods wil over genezing in Zijn Woord ontdekken voor ons leven, dan kunnen we met alle vrijmoedigheid, zonder schroom of hoogmoed tot God gaan en deze beloften aan Hem vragen.

Om terug te komen aan mijn hulp aanbieding voor zaterdagmorgen. Stel dat ik ook een duur stuk professioneel gereedschap zou hebben dat ik beloof te zullen meebrengen als ze erom vragen. Of ik dit speciaal gereedschap ga gebruiken zal volledig afhangen of ze ernaar vragen. Ik neem het alleszins mee; moesten het nodig zijn en moest men erom vragen.

God heeft in Zijn reddingspakket voor de mens in alles voorzien. We moeten er alleen om vragen.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. (Mattheüs 7:7-8 HSV)

Vraag God om uw genezing, in Zijn Soevereiniteit heeft Hij al lang beslist dat uw genezing Zijn wil is!

"Hemelse Vader, genezing is Uw wil voor iedereen! In Uw Souvereiniteit heeft U Uw Woord gegeven en Uw Woord is de waarheid. Ik geloof en ontvang mijn genezing nu".

Lees ook hieromtrent het artikel: De soevereiniteit van God.

TERUG


©
Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG