JEZUS UW GENEZING !

Dag 78: De Heer is groot

Laat vrolijk zingen en verblijd zijn wie vreugde vinden in mijn gerechtigheid; laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn dienaar. (Psalm 35:27 HSV)

Gods rechtspraak is er één om u over te verblijden. Elk mens verdiende de doodstraf, maar God nam die doodstraf op Zich en liet Jezus (God de Zoon) in onze plaats sterven. Daarbij ging God niet voorbij aan Zijn rechtspraak. Hij ziet niets door de vingers. Zijn rechtspraak is rechtvaardig. Jezus stierf plaatsvervangend voor elk mens. En in plaats van de dood biedt Hij elk mens een nieuw leven aan met Hem. Daarom kunnen we voortdurend zeggen: "De Heer is groot!"

We zagen reeds hoe belangrijk ons spreken is. Als we voortdurend belijden dat “de Heer groot is”, dan gaan we Zijn grootheid in ons leven ook beaamd zien. Als we belijden dat Hij onze genezing is, dan gaan we Zijn genezing ook ervaren.

Hij is groot in liefde en bewogenheid. Hij heeft omgezien naar elk mens. Daarbij vindt Hij vreugde en is Hij blij als het ons goed gaat!

Het woord 'vrede' hier is het Hebreeuwse woord 'shalom' en omvat uw welzijn en genezing. God heeft vreugde in uw genezing. Voor Hem is die reeds meer dan een feit. Door Zijn striemen bent u genezen. Dat is de waarheid!

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. (Psalm 107: 1-2 HSV)

Ook deze Psalm toont ons wat diegenen moeten zeggen die Hij verlost heeft: HIJ IS GOED! ZIJN GOEDHEID DUURT VOOR EEUWIG!

Gelukkig duurt Gods goedheid voor eeuwig en is het geen schommelende goedheid zoals bij ons mensen. Op Zijn goedheid kunnen we aan. Hij is goed en Hij blijft goed, voor altijd!

Hij heeft ons verlost uit de hand van de tegenstanders. Ziekte en zwakheid is uw tegenstander, maar God zij dank, Hij heeft u verlost van ziekte en zwakheid. Begin Hem daarom te loven en zeg voortdurend: God is groot!

© Terebinten der gerechtigheid