JEZUS UW GENEZING !

Dag 80: Er is balsem in Gilead!

Is er geen BALSEM in GILEAD, of is daar geen genezing? Want waarom is de wond van de dochter van mijn volk niet genezen ? (Jeremia 8:22 LC)

We kennen balsemen misschien van de doden die gebalsemd werden. De balsem uit Gilead werd eerder gebruikt als een rustgevende, genezende zalf. Het werd in het Midden Oosten verhandeld zoals we lezen in Genesis 37:25:

Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaelieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. (NBG)

Sommige botanische onderzoekers concludeerden dat de echte bron voor de balsem uit Gilead de terebint boom was uit het Pistacia geslacht.

Het Hebreeuwse woord voor balsem zou afkomstig zijn van een ongebruikelijk grondwoord dat “barsten [onder druk], met lekken tot gevolg – of bloed laten vloeien, het bloeden van een ader” betekent.

Het is een verwijzing naar het bloed dat Jezus deed vloeien voor onze genezing, toen Hij aan het hout hing en onze vloek op Zich nam (Galaten 3:13). Want door Zijn striemen zijn wij genezen (1 Petrus 2:24). Hij kwam onder druk staan, onder andere in de hof van Getsemane (betekent olijfpers). Waar zweet als druppels bloed uit Zijn poriën kwam (Lukas 22:44). Het bloed van Jezus dat vloeide was de balsem, het medicijn voor onze genezing.

Het Hebreeuwse woord voor Gilead is opgebouwd uit twee andere woorden die “juichen of opspringen van vreugde en al de dagen van het leven of eeuwigheid" betekenen.

Samengevat

De balsem van Gilead spreekt over het bloed van Jezus dat ons geneest
en doet opspringen van vreugde, al de dagen van ons leven en tot in eeuwigheid !


©
Terebinten der gerechtigheid