HOME

JEZUS UW GENEZING !

 


OVERZICHT

Verantwoording

God leren kennen

Begin een relatie met God

Leer God intiem kennen

Gelooft u dat God kan genezen?

Wil God mij wel genezen?

Gods Souvereine wil

Hij is dezelfde

De Heer is groot!

Het is geweldig wat Hij doet

Talrijk zijn de weldaden van de Heer

De Heer is goed voor iedereen

YHWH De HEER Die genezing is

God is Liefde!

U bent waardevol en kostbaar

De Vader houdt van u

Uw rechtvaardiging

 

GEEST, ZIEL EN LICHAAM

U bent een driedelig persoon

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken

Genees door uw denken te vernieuwen naar de inwendige geest

 

JEZUS UW GENEZING

Jezus, de "JA" en "Amen" van God

Jezus genas iedereen

Jezus was de wandelende wil van God op aarde

Gezalfd om te genezen

Onze ziekten en zwakheden heeft Hij gedragen!

De Heer heeft al uw zonden vergeven en al uw ziekten genezen!

De genezing van de tien melaatsen

De kracht van Jezus Bloed!

 

 

Dag 18: SOZO en SOTERIA

Dag 19: De oorsprong van ziekte

 

 

TRADITIES

Tradities en lering van mensen

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen

De doorn in het vlees van Paulus was geen ziekte

Hoe zit het verder met Paulus ?

De tijd van genezing is voorbij

 

 

GELOOF

Horen en genezing

Wat is geloof ?

Eerst zien en dan geloven

Geloof is vaste grond

Geloof is substantie

Geloof is geen hoop

Geloven is actie

Geloof zonder daden is dood

Geloven met het hart

Geloof en volharding

Geloof volgt Licht

 

DE KRACHT VAN GODS WOORD

De onzichtbare wereld is meer werkelijkheid dan de zichtbare wereld

Alles kwam tot stand door het Woord

God spreekt nog steeds

Gods Woord is Medicijn

Laat Jezus tot u spreken

Het Woord dat God spreekt is levend en operatief

Eet het Woord van God

Het Woord treft doel

Het Woord zal uw omstandigheden veranderen! door K. Hagin

Erken het gezag van Gods Woord.

De kracht van Gods Woord

 

 

UW SPREKEN

De medicijn van de tong

Dood en leven zijn in de macht van de tong

Bidt het Efeze gebed

Zie woorden als dienstknechten

Spreek het Woord van God

Spreek in tongen

Verlos ons van het kwade

Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid

 

WAT UW GENEZING IN DE WEG KAN STAAN

Ongeloof

Twijfel

Blijf niet met uw vragen zitten, doe het licht aan

Angst

Maak ziekte niet tot uw bezit

Ziekte is niet uw kruis

Schuldgevoelens

Anderen niet kunnen vergeven.

Leef niet met de dood !

Hoe groot is uw MAAR?

 

Dag 46: Genezing is het brood voor Gods kinderen

Dag 48: Leer te ontvangen

Dag 50: Gods originele schepping

Dag 54: Prive eigendom. Verboden toegang!

Dag 57: Zorg voor een aansluiting

Dag 58: De Heilige Geest in ons maakt ons sterfelijk lichaam levend !

Dag 64: Het Nieuwe Verbond

Dag 69: Uw lichaam is Gods Tempel

Dag 74: Dankbaarheid

Dag 75: Tekenen die de gelovigen zullen volgen

Dag 76: De Heer werkte mee

Dag 77: Waar kijkt u naar

Dag 80: Er is balsem in Gilead

Dag 82: Ik zal niet sterven maar leven!

Dag 84: Omzien naar de zwakken en armen

Dag 86: Drie dingen om te doen

Dag 89: Bovennatuurlijke energieEen jongen genezen van 26 aandoeningen - Shambach

 

 

© Terebinten der gerechtigheid

VERVOLG