HOME

BIJBELSTUDIE

 

PARAFRASE OP DE BERGREDE

The Message paraphrase van de Bergrede
Mattheüs 5:3-10

U bent gezegend als u aan het eind van uw Latijn bent.
Als u minder wordt, kan God en Zijn gebod meer zijn.

U bent gezegend als u voelt dat u kwijt bent wat u het meest dierbaar is.
Alleen dan kunt u omarmd worden door Hem die het kostbaarste is voor u.

U bent gezegend als u tevreden bent met wie u bent, niet meer, niet minder.
Dat is het moment dat u uzelf ontdekt als trotse bezitters van alles wat gekocht kan worden.

U bent gezegend als u een goede honger hebt naar God.
Hij is voedsel en drinken in de beste maaltijd die u ooit gegeten hebt.

U bent gezegend als u zorgzaam bent. Op het moment dat u verzorging nodig hebt, zal er voor u gezorgd worden.

U bent gezegend als u uw innerlijke wereld uw verstand en uw hart in orde brengt. Dan kunt u God zien in de buiten wereld.

U bent gezegend als u mensen laat zien hoe ze kunnen samen werken in plaats van te vechten of te wedijveren.
Dan ontdekt uw plaats in Gods gezin en wie u werkelijk bent.

U bent gezegend als uw toewijding aan God vervolging uitlokt.
Die vervolging duwt u nog dieper in Gods Koninkrijk.

 

NOG EEN ANDERE PARAFRASE OP DE BERGREDE (herkomst ?)

Geluk komt door de juiste ingesteldheid te hebben.
Als u ervaart God nodig te hebben en Hem vertrouwt, dan hebt u Zijn Koninkrijk in u.

Geluk komt als u wroeging hebt, als u zondigt.
Belijd uw zonde en u wordt vergeven en vrede springt op in uw ziel.

Geluk komt door snel te zijn in luisteren en gehoorzamen.
Als u God erkent als de Bron van uw leven en mogelijkheden, zult u gezegend zijn.
Op een dag zullen zulke mensen de aarde bevolken.

Geluk komt door er van te houden om goed te doen.
Zij die goed doen zullen een innerlijke voldoening hebben wat niets anders hen kan geven.

Geluk komt door aardig, bedachtzaam en vergevensgezind te zijn.
Mensen zullen uw barmhartigheid herinneren en zullen u hetzelfde teruggeven.

Geluk komt voor diegenen met zuivere gedachten en motieven.
Zulke mensen zullen het voorrecht hebben Gods aangezicht te zien.

Geluk komt wanneer u een vredestichter bent,
want dergelijke mensen zijn kinderen Gods.

Geluk komt zelfs als u vervolgd wordt omdat u goed doet.
Weet dat wat er u ook gebeurd, uw plaats in de hemel verzekerd is.

Naar boven

Naar Artikelen


Jezus is Heer !

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3