HOME

BIJBELSTUDIE

The MESSAGE

 

PSALM 23 - GOD MIJN HERDER

1-3 God, mijn Herder! Ik heb niets nodig. U hebt mij neergelegd in zachte weiden, U vindt rustige vijvers waar ik uit kan drinken. Trouw bent U aan Uw Woord, het beneemt me de adem en het zendt mij op de juiste weg. 4. Al gaat de weg door Death Valley, ik ben niet bang wanneer U aan mijn zijde bent. Uw vertrouwde herdersstaf geven me een gerust gevoel. 5 U geeft me een zes gangen maaltijd voor het oog van mijn vijanden. U heft mijn neerhangend hoofd op; mijn beker vloeit over van zegen. 6 Uw schoonheid en liefde jagen me na elke dag van mijn leven. Ik ben terug thuis in het huis van mijn God voor de rest van mijn leven.

PSALM 32: 1-6

Zo gezegend, zo gelukkig; je krijgt een nieuwe start, je strafblad schoongeveegd.
Zo gezegend; God houdt niets meer tegen jou, en jij houdt niets meer terug van Hem.
Toen ik het nog allemaal binnenhield, verpulverden mijn botten, werd ik een en al klaaglied.
De druk bleef op de ketel; alle levenssappen droogden op.
Toen liet ik het er allemaal uit: ik zei: 'Ik maak schoon schip van al mijn fouten bij God.'
Plotseling was de druk weg: mijn schuld loste op en mijn zonde verdween.
Vier God. Zing samen - allemaal! Al die oprechte harten, ga uit je dak!

Psalm 146 - GOD IS GOED!

Hallelujah! Mijn ziel, prijs God. Ik zal God mijn leven lang prijzen, voor Hem zingen zolang ik leef. Leg je leven niet in de handen van experts, die niets van het leven of van het geredde leven afweten. Het zijn maar mensen, die niets wezenlijks te bieden hebben; wanneer ze sterven, sterven hun projecten met hen mee. Roep liever de hulp in van de God van Jakob; hoop op God en ontdek wat echte zegen is! God maakte de lucht en de aarde, de zee en alle vissen erin. Hij doet altijd wat Hij zegt; Hij verdedigt gedupeerden, voedt de hongerigen. God bevrijdt gevangenen; Hij geeft zicht aan de blinden, Hij tilt gevallenen op. God houdt van goede mensen, beschermt vreemdelingen, kiest de kant van wezen en weduwen, maar maakt korte metten met de slechterikken. God heeft de macht - altijd. Sions God is God voorgoed! Hallelujah!

Psalm 119: 1-8 - GODS WEG IS EEN WEG VAN ZEGEN!

U bent gezegend wanneer u op koers blijft, gestaag doorgaat op de weg door God geopenbaard.
U bent gezegend wanneer u Zijn aanwijzingen volgt, uw best doet om Hem te vinden.
Inderdaad ga niet uw eigen gangetje; loop rechtdoor op de weg die Hij bepaald heeft.
U, God, hebt de juiste manier van leven voorgeschreven;
nu verwacht U dat wij die volgen. O, dat mijn stappen stevig mogen zijn, en ze de koers houden die U bepaalde. Dan hoef ik nooit ergens spijt van te hebben wanneer ik mijn leven met Uw advies vergelijk.
Ik dank U dat U vanuit Uw hart tot mij spreekt; Ik leer het patroon van Uw rechtvaardige wegen.
Ik zal doen wat U mij zegt te doen.

Romeinen 6:15-18 - Wat is ware vrijheid?

We leven in de vrijheid van God. Betekent dit dat wij, omdat we niet langer onder die oude tirannie leven, vrij zijn om te leven zoals we maar willen? Kunnen we alles doen wat er maar in ons opkomt, omdat we vrij zijn in Gods vrijheid? Absoluut niet! Jullie weten maar al te goed uit eigen ervaring dat er bepaalde daden van zogenaamde vrijheid zijn die vrijheid vernietigen. Geef je bijvoorbeeld over aan zonde en het zal je laatste vrije daad zijn. Maar geef je over aan Gods wegen en de vrijheid eindigt nooit. Jullie hebben je vroeger altijd door zonde laten overheersen, maar God zij dank zijn jullie gaan luisteren naar een nieuwe Meester, wiens bevelen jullie in staat stellen om openlijk in Zijn vrijheid te leven!

Efeziërs 1:16-23

Ik denk aan jullie en dank God. Maar ik doe meer dan danken. Ik vraag -vraag de God van onze Meester Jezus Christus, de glorieuze God- om jullie intelligent en oplettend te maken in het persoonlijk kennen van Hem; jullie ogen gefocust en helder, zodat jullie precies kunnen zien wat het is wat Hij jullie roept om te doen; dat jullie deze glorieuze manier van leven, die Hij voor christenen heeft, kunnen bevatten; de totale buitensporigheid van Zijn werk in ons die Hem vertrouwen -eindeloze energie, grenzeloze sterkte! Al deze energie komt van Christus: God wekte Hem op uit de dood en plaatste Hem op een troon in de diepste hemel, Heerser over het universum, over alles van sterrenstelsels tot regeringen, geen naam of macht ontsnapt aan Zijn macht. En niet alleen voor de huidige tijd, maar voor eeuwig! Hij is het Hoofd van alles, heeft het laatste woord in alles. Te midden van dit alles, bestuurt Christus de kerk. De kerk wordt namelijk niet door de wereld bepaald; de wereld wordt door de kerk bepaald. De kerk is het lichaam van Christus, waarin Hij spreekt en handelt, waardoor Hij alles met Zijn aanwezig-heid vervult.

Filippenzen. 1: 9-11 - PAULUS GEBED

Dat jullie liefde zal bloeien en dat jullie niet alleen veel zullen liefhebben maar ook goed. Leer op de juiste manier liefde te tonen. Je moet er je hoofd bij gebruiken en je gevoelens erbij toetsen, zodat je liefde oprecht en intelligent is en geen sentimentele dweperij. Leef het leven van een minnaar; bedachtzaam en voorbeeldig; een leven waar Jezus trots op zal zijn; vol goede vruchten van de ziel, Jezus Christus aantrekkelijk makend voor iedereen, iedereen betrekkend bij de glorie en lof van God.

Jacobus 3: Recept voor Wijsheid

'Wil je als een wijs mens beschouwd worden; een reputatie voor wijsheid opbouwen? Dit is wat je dan moet doen: Leef op een goede, wijze en nederige manier. Wat telt is hoe je leeft, niet wat je zegt. Eerzuchtige ambitie is geen wijsheid. Opscheppen over hoe wijs je bent is geen wijsheid. De waarheid verdraaien om jezelf wijs te laten klinken, is geen wijsheid. Het is allesbehalve wijsheid het is de sluwheid van dieren; duivels gedrag. Telkens wanneer je probeert je beter dan een ander voor te doen, of probeert een wit voetje bij iemand te halen, wordt het een puinhoop en krijgen mensen ruzie met elkaar.

Echte wijsheid, Gods wijsheid, begint met een heilig leven en wordt gekenmerkt door goed kunnen omgaan met mensen. Wijsheid is zachtmoedig en redelijk, overstromende genade en zegeningen. Niet liefdevol de ene dag en koud de volgende; niet schijnheilig. Je kunt een gezonde, sterke gemeenschap ontwikkelen, die op de juiste manier met God leeft en van de resultaten geniet, maar alleen als je het zware werk doet van goed opschieten met elkaar en van elkaar met waardigheid en eer behandelen.'

1 Petrus 1:19-25

Uw leven is een reis die je moet maken met een diep besef van God. Het kostte God veel om ons uit dat doodlopende, zinloze leven te halen waar wij in opgroeiden. Hij betaalde namelijk met het heilige bloed van Christus. Hij stierf als een vlekkeloos offerlam, en dat was geen nagedachte. Hoewel het pas onlangs - in het einde van de tijd - algemeen bekend is geworden, wist God altijd al dat Hij dit voor ons zou gaan doen. Het is vanwege deze geofferde Messias, die God vervolgens uit de dood opwekte en verheerlijkte, dat wij God vertrouwen, dat wij weten dat wij een toekomst hebben in God. Nu dat wij ons leven hebben gezuiverd door de waarheid te volgen, laten we elkaar liefhebben alsof ons leven ervan afhangt. Ons nieuwe leven is niet zoals ons oude leven. Onze eerste geboorte kwam van vergankelijk zaad; onze nieuwe geboorte komt van Gods levende Woord. Stel je voor: een leven verwekt door Gods Zelf! Daarom zei de profeet: "Het oude leven is als gras, haar schoonheid is van net zo'n korte duur als wilde bloemen; Gras droogt uit, bloemen sterven af, maar Gods Woord is van eeuwige duur." Dit is het Woord dat het nieuwe leven in ons verwekt heeft.

2 Petrus 1:2-8

Genade en vrede aan jullie, vermenigvuldigd, naarmate jullie ervaring met God en Jezus, onze Meester, zich verdiept . Alles wat nodig is voor een leven waar God blij mee is, is ons al wonderbaarlijk gegeven door het persoonlijk en intiem kennen van Degene die ons heeft uitgenodigd om tot God te gaan . De beste uitnodiging die wij ooit hebben ontvangen! We hebben ook werkelijk fenomenale beloften gekregen om aan jullie door te geven jullie bewijzen van deelname aan het leven van God , nadat jullie de wereld, die door begeerte verpest is, de rug toekeerden. Haast je nu dan om te gaan bouwen op wat jullie geschonken is , jullie fundamentele geloof aanvullende met een goed karakter, geestelijk inzicht, opmerkzame discipline, hartstochtelijk geduld, eerbiedig ontzag, warme vriendelijkheid en gulle liefde; waarbij alle eigenschappen elkaar complementeren en ontwikkelen. Met deze eigenschappen actief en groeiend in jullie levens, zal er geen gras onder jullie voeten groeien, en zal er geen dag voorbij gaan zonder zijn beloning, naarmate jullie ervaring van onze Meester Jezus rijpt.

 

Naar boven

Naar Bijbelstudie

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3