HOME

JEZUS IS HEER - JEzus uw genezing

Artikelen

Begraaf uw verleden

Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders, maar één ding weet ik zeker (en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt) ik snel recht op mijn doel af; ik wil de prijs behalen die, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft, in de hemel voor mij klaarligt. Filippenzen 3:13-14

Uw toekomst wordt bepaald door het achter u laten van uw verleden. Paulus wijst er in dit Schriftgedeelte op dat hij zijn doel nog niet heeft bereikt, maar dat hij één ding zeker moet doen om verder te gaan: hij moet het verleden achter zich laten. Wat er in het verleden gebeurd is, of dat nu slecht of goed was, moet hij vergeten. Hij moet er zich vrij van zetten.

Net zoals Paulus kunt u de dag van morgen niet binnengaan, zolang u uw verleden vasthoudt. U moet er los van komen. Dat klinkt misschien gemakkelijker dan gedaan. Voor sommigen betekent het verleden gebrokenheid, teleurstelling en littekens van de tragedies van het leven.

Wat is er voor nodig om daar los van te komen? Bent u klaar voor een begrafenis, de begrafenis van uw verleden? De dag van morgen hoeft niet te eindigen als de dag van gisteren. In feite is het een tragedie om uw toekomst te plannen door het met uw verleden te vergelijken! Ik moedig u aan:

Laat dat wat met u in het verleden gebeurd is, niet bepalen wat er met u in de toekomst zal gebeuren. Waar u uitkomt; uw afkomst bepaalt niet waar u naar toe gaat. Dat is goed nieuws voor velen van ons. Teveel mensen denken te eindigen zoals ze begonnen zijn.

Laat God uw leven onderbreken en de koers ervan ten goede veranderen.

 

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

OVERZICHT