JEZUS IS HEER

Deze Jezus heeft God tot Heer en Christus gemaakt.
Handelingen 2:36

 

 

HOME JEZUS REDT JEZUS GENEEST KENT U JEZUS ARTIKELEN BIJBELS BIJBELSTUDIE   JEZUS KOMT

 

 

 


WELKOM - JEZUS IS HEER !


EVANGELIE BETEKENT "GOED NIEUWS"
.

EN GOED NIEUWS IS GEEN GOED NIEUWS ALS HET GEEN GOED NIEUWS IS !

HET EVANGELIE IS GOED NIEUWS !


God houdt van u en heeft u geschapen om een persoonlijke relatie met Hem te hebben!

"Want God had de wereld (u inclusief) zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16 GNB)

God schiep u met een doel:
"U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan.
Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed". (Psalm 139:13-14 GNB)

Het Goede Nieuws is dat God Zelf mens geworden is om uw zwakheden en fouten te niet te doen, zodat Hij een relatie kan hebben met elk mens, ook met u.

Wat tussen God en u instond, wat tussen u beiden scheiding bracht, het zonde probleem, is opgelost. God heeft dit mogelijk gemaakt door Zelf naar de aarde te komen en mens te worden.
Door uw schuld op Zich te nemen en te sterven aan een kruis.
Van Zijn kant heeft Hij er alles aan gedaan om het terug in orde te brengen.
De bal ligt nu aan uw kant, door het offer van Jezus persoonlijk te aanvaarden,
is uw zonde ook niet langer uw probleem.

God verlangt ernaar dat u Hem leert kennen: "En dit is eeuwig leven: dat de mensen U kennen, U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt." (Johannes 17:3 GNB)

Als u Jezus Heer maakt van uw leven en Hem leert kennen, dan zult u ontdekken,
dat Hij nog veel meer voor u heeft gedaan: Hij gaf ook Zijn lichaam voor uw genezing.
Jezus geneest ook vandaag nog!


DAT IS GOED NIEUWS !


Hij nam de vloek van armoede en tekort op Zich:
God wil ook voorzien in de noden die u vandaag heeft!


DAT IS OOK GOED NIEUWS !


Deze website wilt u helpen in uw relatie met God, zodat u al Zijn goeds kunt ontvangen.
Hij staat met open armen u op te wachten!

WEET EEN DING: GOD HOUDT VAN U !
HET MAAKT NIET UIT WIE U BENT OF WAT U GEDAAN HEEFT !
DAT IS GOED NIEUWS !


NIEUW

 

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: Weegschalen en oren (22 december 2017)

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: TOWDAH pdf (15 november 2017)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARE INTERNATIONAL

UITNODIGING - NIEUWE TRAINING SCHOOL IN LIMBURG

Op zaterdag 12 mei 2018 van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Thema: Leven door geloof
Plaats: Christengemeente Zonhoven,
Zavelstraat 71a, Zonhoven
Bijdrage: 20 € Handboek inclusief
Tweetalig onderwijs - Engels / Nederlands

Overige data 2018:

15 september 2018: Vrijheid in Christus
17 november 2018: Goddelijke communicatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGLOW International Uitnodiging

17 APRIL 2018

29 MEI 2018

26 JUNI 2018

Koffie vanaf 9.30 uur, samenkomst 10.00 uur

Poorthuis - Zuidervest 2a - PEER

Alle vrouwen zijn welkom!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JEZUS IS DE DEUR

De Apostel Johannes spreekt over Jezus als de goede Herder die zorgt voor Zijn schapen.
Jezus is ook de Deur tot de schaapskooi, waar de schapen veilig zitten als het duister wordt.
Hij is ook de Enige Toegang tot God de Vader. Jezus haalde meermaals dagdagelijkse voorbeelden aan om geestelijke dingen te verklaren.

Johannes 10:9 LC IK BEN de Deur; als iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Dit vers spreekt over Jezus als de Deur en ingaan en uitgaan. Dikwijls moeilijk te begrijpen. Hieronder hetzelfde vers vertaald naar de grondtekst en rekening gebouden met de beeldspraak waarin Jezus sprak.

Johannes 10:9 LC IK BEN de Deur; als iemand door Mij TOT LEVEN KOMT, die zal behouden worden en hij zal TOT LEVEN KOMEN en GEBOREN WORDEN en HET ZAL HEM NIET ONTBREKEN AAN DE NOODZAKELIJKE VOORZIENINGEN VAN HET WARE LEVEN (praktisch en door ondervinding).

Dit verklaart meer wat Jezus bedoelde! Wat een belofte voor hen die daar op ingaan!

 

JEZUS GENEEST

 

Wist u dat de wetenschap heeft vastgesteld dat 75 à 98% van al de lichamelijke, mentale en gedragsstoornissen veroorzaakt worden door ons denken ? Wat u denkt en de keuze's die u maakt, zijn daarom heel belangrijk. Ze bepalen uw lichamelijke en mentale gezondheid en uw levensstijl.

Bent u ziek of wilt u gezond blijven ? De Bijbel heeft heel wat te vertellen over genezing en gezondheid. Dit onderdeel van de website: " JEZUS GENEEST" wil u daarbij helpen en ondersteunen. God wil dat u gezond en genezen bent.

Hier kunt u starten: JEZUS GENEEST

Aangepast of nieuw:

Jezus geneest: Dag 85: Gebed en proclamatie voor gezondheid en genezing

Jesus heals: Day 85: Prayer and proclamation for health and healing (scroll down to the end of day 85)

Dag 38: De Efeze gebeden.

Een getuigenis van wat God kan doen: EEN JONGEN GENEZEN VAN 26 AANDOENINGEN

 

 

JEZUS KOMT TERUG !

DE LAATSTE PAUS?

De laatst verkozen Paus Jorge Mario Bergoglio zou de laatste Paus zijn, volgens een voorspelling toegeschreven aan de Ierse Rooms Katholieke Sint Malachias (1094-1148). Paus nr 112 zou de laatste Paus zijn, volgens deze profetie zal deze"zijn schapen hoeden gedurende vele tribulaties en wanneer hieraan aan een einde komt, zal de zevenheuvelige stad verwoest worden en de Grote Rechter zal zijn volk berechten. Het Einde."
( https://nl.wikipedia.org/wiki/Profetie_van_de_pausen) Lees verder ...

TEKENEN VAN ZIJN WEDERKOMST

Mattheus 24:3 NBG
Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en WAT IS HET TEKEN VAN UW KOMST en van de voleinding der wereld?

De discipelen vroegen Jezus naar het teken van Zijn wederkomst.
Met andere woorden: waaraan kunnen we zien dat U terugkomt ?
Wat zijn de onderscheidingstekens ? Lees verder...

 

KENT U JEZUS ?

BIJBELSTUDIE

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: Weegschalen en oren (22 december 2017)

Schatgraven in de Hebreeuwse taal: Towdah

IN HEM teksten: pdf file

GEBED: Schriftoverdenking (aangevuld 5/8/2014)

VOORSPOED: Schriftoverdenking

GODS WOORD: Schriftoverdenking

GERECHTIGHEID: Schriftoverdenking

DE NIEUWE SCHEPPING: Schriftoverdenking

DE SOUVEREINITEIT VAN GOD: Andrew Wommack

ONZE LIEFDESWANDEL: Schriftoverdenking

GELOOF: Schriftoverdenking

ZAAIEN EN OOGSTEN: Schriftoverdenking

ONS SPREKEN: Schriftoverdenking

HOE SLUIT IK DE DEUR VOOR DE AANVALLEN VAN SATAN ? Joyce Meyer

WAAROM VLUCHT DE DUIVEL NIET ALS IK HEM WEERSTA ? Joyce Meyer

ONTDEK WIE U WERKELIJK BENT IN CHRISTUS

THE MESSAGE

HET EFEZE GEBED

 

ARTIKELEN op andere sites

 

MALEDIVEN: Geen vakantieparadijs

IS GODSDIENST GEVAARLIJK? door Ignace Demaerel

Een Kerst zonder Jezus? Ignace Demaerel

Gebed is zo saai of boeiend als je het zelf maakt.

 

       
ARTIKELEN JEZUS GENEEST KENT U JEZUS
ONLINE BIJBELS JEZUS REDT  
BIJBELLEESROOSTER JEZUS KOMT  
       

 

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIJBELVERS VAN DE DAG

 

 

TOENEMEND GELOOF

 

Wat u ook plant in uw onderbewustzijn en koestert met herhaling en emotie, zal op een dag realiteit worden.

Een negatieve gezindheid zal u nooit een positief leven geven.

Geen enkele gedachten is zonder gevolg; elke intentie brengt een verandering aan in uw hersenen en de hersenen van hen waar u die gedachte tegen uitspreekt.

Wanneer we ervoor kiezen om ons door de Heilige Geest te laten leiden, dan maken we de juiste keuzes met ons denken en onze hersenen en ons lichaam zal er wel bij varen.

Waarover u denkt, groeit …. Focus niet op waar u doorheen gaat – focus op wat u met Gods hulp eraan gaat doen!

Wat we voeden groeit. Als we ons voeden met negatieve en toxische gedachten, cultiveren we een toxisch bos in onze hersenen, dat onze lichamen, onze gedachten, emoties en relaties zal vergiftigen.

Wanneer u een leugen van de vijand geloofd en erover nadenkt, wordt het een fysieke structuur in uw hersenen – een toxische gedachte! Daarom… Als we de verkeerde keuze maken, maken we een krachteloze leugen tot een krachtige toxische realiteit.

 

 

CITAAT

Wat Gods liefde is:

De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots;
zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde.

1 Korintiërs 13:4-8 HB

Meerdere citaten ...

 

SPREUKEN SPREKEN

Neem een voorbeeld aan de mieren, luiaard! Kijk eens naar hun nijvere arbeid en word wijs. Want ook al hebben mieren dan geen leider, toch leggen zij ‘s zomers voedselvoorraden aan en verzamelen zij hun eten in de oogsttijd. Hoelang blijf je nog op je rug liggen, luiaard? Wanneer word je eindelijk eens wakker? Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen, maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden.
Spreuken 6:6-11 HB

Waar zijn hart vol van is, loopt zijn mond van over.
Spreuken 6:14 HB

Zou iemand die met vuur speelt, zich niet branden? Iemand die op kolen loopt, geen blaren op zijn voeten krijgen?.
Spreuken 6:27-28 HB

Zoals het water het uiterlijk van een mens weerspiegelt, geeft het hart van een mens zijn innerlijk weer.
Spreuken 27:19 HB

Zou iemand die met vuur speelt, zich niet branden? Iemand die op kolen loopt, geen blaren op zijn voeten krijgen?

Eerbiedig ontzag voor de HERE is de basis van alle wijsheid en het kennen van God geeft meer inzicht.
Spreuken 8:10 HB

 

 


AGENDA


JEZUS FILM in het NEDERLANDS


NIEUWS VAN DE VERVOLGDE KERK

OPEN DOORS

JUBILEE CAMPAIGN


DE ZEGEN VAN ABRAHAM

Phil Driscoll

DE GOEDDOEN METER (video)

DE LIEFDE VAN EEN VADER (video)

I GOT OFF AT GEORGES STREET (video)

 


Als u onze nieuwsbrief wil ontvangen of contact wil opnemen kan dit via onderstaande email


chretien2@hotmail.com

Jezus Heer gemeenschap vzw