HOME

ARTIKELEN

 

DE STRIJD OM UW TUIN

Creflo Dollar

Er is een echte geestelijke strijd aan de gang in het leven van elk Christen en het speelt zich af rond uw geestelijke tuin, de grond van uw hart. De vijand zoekt voortdurend de levens van Gelovigen over te nemen door verkeerde soorten zaad in hen te planten. Hij doet dit door gedachten te injecteren die verkeerde beelden in uw gedachten creëren.

Als soldaat in het leger van God is het uw verantwoordelijkheid, om met alle ijver uw hart en gedachten te bewaken met het Woord van God. Dit houdt het onkruid uit uw tuin en verzekert, dat het zaad van het Woord van God opgroeit in uw leven, om een overvloedige oogst te produceren.

Elke dag worden Christenen overspoeld met beelden, woorden en suggesties die trachten hun van het Woord van God af te brengen. Of het nu een nieuwsbericht is, dat de werken van de vijand ophemelt of een goddeloze tv show of een reclame die een goddeloze levensstijl promoot, we leven in een omgeving die erop uit is om de verkeerde zaden in ons te planten. Maar God heeft ons een zak met zaad gegeven die we in ons hart moeten planten. Het zal genezing, bevrijding, financiële voorspoed, vreugde, vrede, blijheid en alle soorten van beloften van God doen groeien.

De sleutel om uw tuin onkruid vrij te houden is: ze bewaken. U moet voortdurend Schriftplaatsen voor ogen houden, horen in uw oren en spreken met uw mond. Satan is op een missie en tracht uw leven te domineren en om dat doel trachten te bereiken, wil hij dat u nadenkt over zijn ingevingen. Hoewel ze goed kunnen klinken, trap er niet in.

Het is van cruciaal belang dat u de beheerder wordt van uw gedachteleven en dat u weigert om de verleiding van de duivel te aanvaarden. Adam en Eva vielen, in de Hof van Eden, ten prooi aan zijn voorstellen, omdat zij er niet in slaagden, te bewaken wat God aan hen had toevertrouwd. Satan verscheen in de vorm van een slang en deed een suggestie aan Eva. Zijn vraag, God heeft zeker wel gezegd ...?" plantte een zaad van twijfel in haar gedachte, in verband met de geldigheid van de instructies van God aan haar en haar echtgenoot. Hoewel God al tegen hen had gezegd, dat als zij van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zouden eten, zij zeker zouden sterven, trok satan Gods Woord in twijfel.

Doet hij vandaag vandaag niet hetzelfde in het leven van Christenen? God heeft één ding gezegd, en de duivel komt met een tegenstrijdige verklaring en probeert ons te doen twijfelen, of we gaan ons afvragen of Gods weg wel de beste is.

Jammer genoeg gingen Adam en Eva in op de verzoeking van de duivel. Eens zij die gedachte-injectie innamen, werden ze geleid door hun emoties, ze bemerkten dat de vrucht er goed uitzag en zou voldoen aan hun hongerige begeerten op dat ogenblik. Hun gevoelens maakte, dat ze door hun daden, gescheiden werden in hun relatie met God. Hun beslissing om ongehoorzaam te zijn bracht een vloek op de aarde. Zij lieten toe dat de duivel hun tuin verontreinigde, gewoonweg door zijn gedachten te aanvaarden.

U vraagt zich misschien af, hoe u kunt vermijden dat u geinfecteerd wordt, met de gedachten van de vijand? Hoewel u niet in staat bent om de gedachten die naar u toekomen te stoppen, kunt u wel weigeren om ze te aanvaarden. De Bijbel geeft duidelijke instructies over wat te doen als goddeloze gedachten op u af komen:

Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen. We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. (2 Korintiërs 10:4-5 GNB)

Uw wapen tegen negatieve gedachten is het Woord van God! Wanneer deze suggesties in uw gedachten komen, open dan uw mond en belijdt Gods beloften in geloof. Dat wordt bedoeld met uw gedachten gevangen te nemen en ze te onderwerpen aan het Woord. Gods Woord is de uiteindelijke autoriteit in uw leven.

Wordt nooit slordig en nalatig in het bewaken van uw hart, want daaruit ontspringen de bronnen van uw leven (Spreuken 4:23). Beheer uw gedachteleven goed en voedt het met het Woord van God op een continue basis. Als u dat doet, zult u uw tuin bewaken en de beloften van God werkelijkheid zien worden in uw leven.

Jezus is Heer !

Naar boven - Naar Artikelen

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3