HOME

ARTIKELEN

 

Een gedicht van Arthur Pink

 

I often say my prayers but do I ever pray?

And do the wishes of my heart go with the words I say?

I may as well kneel down and worship gods of stone.

As offer to the living God a prayer of words alone.

 

Ik zeg dikwijls mijn gebeden op, maar bid ik wel?

En stemmen de wensen van mijn hart overeen met de woorden die ik zeg?

Ik kan evengoed neerknielen en goden van steen aanbidden.

Als ik enkel een gebed van woorden offer aan de levende God.

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3

Naar Artikelen