HOME

ARTIKELEN

 

GEZEGEND OM EEN ZEGEN TE ZIJN

De nood lenigen van iemand anders is Christen zijn op zijn best! Het is geweldig om te ontvangen, maar het is zelfs nog beter als u degene bent die anderen zegent. Wanneer u begint te geven zal God u teruggeven wat u aankunt!

Waarom wil God dat u gezegend bent? Zodat u een zegen kunt zijn. Wat is een zegen? Een instrument waardoor Gods gunst vloeit, het brengt vrede, vreugde, blijheid en het voorkomt ongeluk in de levens van anderen. Dit is de manier waarop God wil dat u leeft. Het is de grootste vreugde die u ooit zult kennen! God laat toe dat u gezegend wordt om een zegen te zijn.

We zingen dat we een Verbond hebben met God. We proclameren dat de zegeningen van Abraham de onze zijn. En als dat waar is dan hebben we alle recht om te verwachten dat God ons overvloedig zal geven. Die belofte deed ik niet, Paulus niet, noch Mozes maar God Zelf!

God beloofde ons “overvloed van goeds”. Maar dat wil niet zeggen dat we naar al deze dingen moeten zoeken. We moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken en Zijn gerechtigheid. ( Matteüs 6:33 ) We moeten en hoeven geen voorspoed na te jagen. Het Verbond beloofd dat als wij ernstig God zoeken en Hem getrouw dienen, dan zullen de zegeningen ons achtervolgen, ons inhalen en overvallen. Ons oog moet gericht zijn op de Schepper en niet op de schepping of dingen. We zoeken eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dan weten we, als we dat doen, dat al de dingen die we nodig hebben zullen toegevoegd worden. Er zijn mensen die kritiek hebben op de boodschap van voorspoed. Ze denken dat we achter “dingen” aangaan. Maar we gaan niet achter dingen aan, maar zoeken God. We kunnen getuigen dat als we eerst God en Zijn gerechtigheid zoeken, Hij ons overvloedig zegeningen geeft. De Heer houdt Zich aan Zijn Woord. We verwachten om gezegend en voorspoedig te zijn, dat al onze noden gelenigd zijn en de bovenhand hebben zoals de Living Bible zegt. We hoeven niet langer de staart te zijn, maar het hoofd. We hoeven niet langer op de bodem te zitten en de “underdog” te zijn. God heeft een Verbond met u en mij. God kent onze noden en Hij heeft in een overvloedige provisie voorzien. Meer dan genoeg voor onze eigen noden en nog over om in de noden van anderen te voorzien.

Volgens Gods Woord, zijn wij zaad van Abraham en daarom erfgenamen van een overvloedige erfenis.
Het is het erfdeel voor de heiligen dat ze gezegend zullen zijn en een zegen voor al de geslachten van de aardbodem.
Hoe luidt deze belofte aan Abraham gedaan?


Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken,
en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Genesis 12:2-3


God heeft u gezegend om een zegen te zijn voor anderen.

Jezus is Heer!

Naar Artikelen
Naar boven

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw