HET MIDDEN VAN DE BIJBEL

Er is wat controverse over wat nu het midden van de Bijbel is.
Enkele berekeningen en inzichten:

 

Psalm 118:8 ?

Een tijdje geleden cirkuleerden er emails met de volgende uitleg:

Je hebt 594 hoofdstukken vóór Psalm 118 en 594 hoofdstukken ná Psalm 118.
Als je deze hoofdstukken optelt: 594 + 594 = 1188.
Hierbij kwam men tot de conclusie dat Psalm 118:8 het midden van de Bijbel was.
Qua getallen komt dit mooi uit: 1188 en Psalm 118:8.
Ik weet niet welke Bijbel vertaling voor deze telling gebruikt is. Het vers luidt:

Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen. HSV

Een goed vers om ter harte te nemen.

 

Psalm 116:9 ?

Ik ben zelf eens gaan tellen in de Herziene Staten Vertaling. Daar tel ik dat de Bijbel bestaat uit 1189 hoofdstukken.
En dat er geen 594 hoofdstukken, maar 595 hoofdstukken vóór Psalm 118 zijn.

Als ik dan die 1189 hoofdstukken in twee deel: kom ik op 594,5 hoofdstukken.

Dus het middelste hoofdstuk van de Bijbel is: Psalm 116

Psalm 116 bestaat uit 19 verzen. Vers 9 luidt:

Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden. HSV

Ook een prachtige bemoediging als kern tekst!

 

Psalm 117:1-2 of 103:1-2 ?

Op het internet vond ik nog een verwijzing naar de King James Version (KJV) van de Bijbel.

Het middelste hoofdstuk van de KJV Bijbel:

Als men de hoofdstukken gaat tellen met de KJV komt men uit bij Psalm 117.
Deze heeft twee verzen: het middelpunt zou dan tussen vers 1 en 2 liggen.

Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën.
Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja! HSV

Van mij mag dit ook het midden van de Bijbel zijn !

Het middelste vers van de KJV Bijbel

Hier neemt men het aantal verzen van de (KJV) Bijbel. Dit zijn er 31.102 verzen.
Ik heb het niet nageteld, maar dan zegt men dat het centrum van de Bijbel ligt tussen Psalm 103:1 en 2:

Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Psalm 103: 1-5 spreek ik dagelijks uit over mijn leven ! Wat een toeval :-) ?

 

Wat het midden punt van de Bijbel ook zij, het belangrijkste is dat Jezus en Zijn Woord centraal staat in ons leven !

naar Artikelen

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3