HOME

ARTIKELEN

 

MAAK U GEEN ZORGEN


Als God zo goed zorgt voor de bloemen (die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn) zal Hij dan niet nog veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch weinig vertrouwen in Hem! Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. (Mattheüs 6:30-31)

We hebben het dikwijls moeilijk op gebied van financiën. Gedurende honderden jaren heeft men verteld dat armoede bewonderenswaardig is, dat het geestelijk is en dat het Gods wil is. Maar dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. Onbewust hebben we de niet Christelijke gnostische lering over materieel bezit aanvaard. De Griekse filosofen maakten een verschil tussen het geestelijke en het natuurlijke. Het geestelijke was goed en het materiele was slecht. De Bijbel maakt dit verschil niet. De Bijbel maakt alleen verschil tussen geest en vlees. God schiep de materiele wereld en noemde het goed. Het hart van de mens echter is kwaadaardig en hij gebruikt het materiele op de verkeerde manier.

Dit is waarom Jezus waarschuwt tegen het dienen van de mammon, dat is, geld. Hij waarschuwt hiervoor in Mattheüs 6:24, waar Hij terzelfdertijd zegt dat wij ons vertrouwen op onze hemelse Vader moeten stellen voor onze behoeften. Een gebrek aan begrip voor het feit dat God werkelijk onze Voorziener is, maakt dat mensen de mammon gaan dienen. Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt.

Dat is fantastisch! Jezus zegt ons niet bezorgd rond te lopen als de Heidenen, tijdverspillend met het verzamelen van de dingen die de hemelse Vader ons in overvloed wil geven. Waarom overvloed? Omdat Jezus zegt dat God het gras beter kleed dan dat Hij Salomo kleedde en Hij kleed ons beter dan het gras ( Mattheüs 6:29-30 ). Gods zorg voor ons is zo groot, dat Hij in al onze belangrijke en basis behoeften overvloedig wil voorzien.

Gebed

Dank U, God, dat U weet wat wij nodig hebben en dat U bereid bent om ons te helpen om zorgeloos te leven. U wil ons alles geven en in al onze noden voorzien.
In Jezus naam. Amen.

 

HOUD STAND !

Paulus schrijft aan de Christenen in Efeze 6:10: "weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht". Vervolgens draagt hij hen op om de wapenrusting van God aan te trekken.... waarvoor? "Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels". Hij herinnert hen eraan dat hun strijd - en ook onze strijd - niet tegen mensen gericht is, maar tegen bovennatuurlijke, duistere machten en heersers. Hoe snel vergeten we dit ! Soms denken we dat iedereen tegen ons is en krijgen we een vals gevoel van vervolging en onderdrukking! De vijand krijgt daardoor ingang en de overhand.

Paulus vertelt dan over de wapenrusting die God voor gelovigen heeft om... weerstand te kunnen bieden en goed voorbereid stand te kunnen houden. 'Houd stand' zegt hij dan voor de derde keer.... met waarheid als gordel, gerechtigheid als harnas, inzet voor het evangelie van vrede als schoenen en bovenal als schild het geloof ! Als laatste moeten we als zwaard (ons enige aanvalswapen) de Geest, Gods woorden, dragen. Alleen dan zijn we in staat stand te houden tegen alle mis- en verleidingen van de vijand ! Onze God heeft ons niet onbeschermd gelaten, maar Zichzelf om ons heen gewikkeld. Hij heeft ons een groot gevaar gemaakt voor de vijand, maar een grote zegen voor mensen. Laten we onszelf daar elke dag aan herinneren! Houd stand!

Naar Artikelen

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3