HOME

BIJBELSTUDIE

PSALM 23

Eigen bewerking

1. De Heer is herdert mij
(om mij te voeden, te leiden en te beschermen),
ik zal geen gebrek hebben.

2. Hij doet mij neder liggen in [frisse, zachte] groene weiden,
Hij leidt mij langs stille en rustige wateren.

3. Hij verfrist en herstelt mijn leven (mijzelf);
Hij leidt mij op paden van gerechtigheid,
[en doet mij rechtschapen staan voor Hem,
niet omdat ik dat verdien, maar] omwille van Zijn Naam.

4. Ja, al wandel ik doorheen de [diepe, zonloze] vallei van de
schaduw van de dood,
ik zal geen bedreiging of kwaad vrezen,
want U bent met mij,
Uw stok [om mij te beschermen]
en Uw staf [om mij richting te geven],
zij vertroosten mij.

5. U bereidt een tafel voor mij
in de tegenwoordigheid van mijn vijanden.
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn [boordevolle] beker vloeit over.

6. Zeker, enkel goedheid, genade
en onfeilbare liefde zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven
en doorheen de lengte van mijn dagen
zal het huis des Heren [en Zijn tegenwoordigheid]
mijn verblijfplaats zijn.

 

PSALM 23
DE MESSAGE PARAPHRASE


1-3 God, mijn Herder! Ik heb niets nodig.
U hebt mij neergelegd in zachte weiden,
U vindt rustige vijvers waar ik uit kan drinken.
Trouw bent U aan Uw Woord,
het beneemt me de adem
en het zendt mij op de juiste weg.


4. Al gaat de weg door Death Valley,
ik ben niet bang
wanneer U aan mijn zijde bent.
Uw vertrouwde herdersstaf
geven me een gerust gevoel.

5 U geeft me een zes gangen maaltijd
voor het oog van mijn vijanden.
U heft mijn neerhangend hoofd op ;
mijn beker vloeit over van zegen.

6 Uw schoonheid en liefde jagen me na
elke dag van mijn leven.
Ik ben terug thuis in het huis van mijn God
voor de rest van mijn leven.


PSALM 23

Zoals u het misschien nog nooit hebt gezien.

De HEER is mijn Herder: Dat is een RELATIE!

Het ontbreekt mij aan niets: Dat is VOORZIENING!

Hij laat mij rusten in groene weiden: Dat is RUST!

En voert mij naar vredig water: Dat is VERFRISSING!

Hij verkwikt mijn ziel: Dat is GENEZING!

En leidt mij langs veilige paden: Dat is LEIDING!

Tot eer van Zijn naam: Dat is DOEL!

Al gaat mijn weg door een donker dal: Dat is TESTEN!

Ik vrees geen gevaar: Dat is BESCHERMING!

Want U bent bij mij: Dat is GETROUWHEID!

Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed: Dat is DISCIPLINE!

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand: Dat is HOOP!

U zalft mijn hoofd met olie: Dat is TOERUSTING!

Mijn beker vloeit over: Dat is OVERVLOED!

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven: Dat is ZEGEN!

Ik zal in het huis des HEREN verblijven: Dat is ZEKERHEID!

Tot in lengte van dagen: Dat is EEUWIG!


Naar boven

Naar Bijbelstudie

Jezus is Heer !

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3