HOME

ARTIKELEN

 

UW GROOTSTE KANS IS DE REUS DIE OPDAAGD

David wendde zich tot enkele anderen die in de buurt stonden om te horen of dit werkelijk waar was. "Wat krijgt de man die deze Filistijn doodt en een eind maakt aan zijn beledigingen aan het adres van Israël?" vroeg hij hun. "Wie is die heidense Filistijn trouwens dat hij de legers van de levende God uitdaagt?" (1 Samuel 17:26 HB) 

David WIST het niet, maar Goliath was ZIJN DEUR naar een overvloedige toekomst. Dikwijls komen geweldige kansen vermomd als een soort van obstakel of situatie die ons beangstigd.  David deed voordeel met deze kans want hij zag meer dan een reus, hij hoorde wat er was beloofd voor de man die deze reus zou verslaan.

Misschien vraagt u God elke dag voor een gelegenheid om grote dingen te doen.  Wil dit gebeuren moet u BEREID zijn in te zien dat wat u het meeste bang maakt, wel eens DE GELEGENHEID is waar u OP ZIT TE WACHTEN. 

Hou uw ogen open, God geeft u meer gelegenheden dan u denkt. Ze zijn verborgen in de reus waar u BANG VOOR BENT. Moge God u de moed geven om de reuzen in uw leven aan te pakken.

De sleutel tot overwinning is niet:

* De problemen tegenhouden
* Problemen van u afschuiven
* Of u door problemen laten neerhalen of ontmoedigen

De sleutel tot groei is de innerlijke overtuiging hebben, dat Hij die in u woont, groter is dan uw probleem en dat u samen met Hem een winnend team vormt.

Een probleem is een geschenk in een lelijke verpakking.
Eens opgelost, bent u weer slimmer en een ervaring rijker.

U bent voor mij een lamp, Heer, u, mijn God, licht mij bij in het donker.
Met u storm ik af op legers, met u, mijn God, spring ik over muren.
2 Samuël 22:29-30 GNB

BELIJDENIS: 

“Hemelse Vader, ik dank U dat U me helpt, de gelegenheden te zien die U voor mij plaatst. Ik ben vastberaden om de reuzen aan te pakken, die de beloningen verhinderen, die U voor mijn leven hebt.”

  Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

Naar Artikelen

Jezus is Heer!

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3