VADERS LIEFDESBRIEF

Mijn kind.......

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. (Psalm 139:1)
Ik weet wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. (Psalm 139:2)
Alles wat je doet is bij mij bekend. (Psalm 139:3)
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. (Matteüs 10:29-31)
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. (Genesis 1:27)
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. (Handelingen 17:28)
Je bent uit Mij voortgekomen. (Handelingen 17:28)
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. (Jeremia 1:5)
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. (Efeziërs 1:4)
Je bent geen vergissing. (Psalm 139:15)
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. (Psalm 139:16)
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. (Handelingen 17:26)
Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. (Psalm 139:13)
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. (Psalm 71:6)

Mensen die Mij niet kenden hebben getracht Mij te vertegenwoordigen. (Johannes 8:41-44)
Ik ben niet ver weg van u en niet kwaad op u, want Ik ben de volmaakte liefde. (1 Johannes 4:16)
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. (1 Johannes 3:1)
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. (1 Johannes 3:1)
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. (Matteüs 7:11)
Want Ik ben de perfecte Vader. (Matteüs 5:6)
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. (Jacobus 1:17)
Ik geef je wat je nodig hebt. (Matteüs 6:31-33)

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. (Jeremia 29:11)
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. (Jeremia 31:3)
Ik denk ontelbaar veel aan je. (Psalm 139:17-18)
En Ik zing een lied van blijdschap over je. (Zefanja 3:17)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. (Jeremia 32:40)
Want je bent Mijn kostbare bezit. (Exodus 19:5)
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. (Jeremia 32:41)
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. (Jeremia 33:3)
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. (Deuteronomium 4:29)
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. (Psalm 37:4)
Want lk heb die verlangen in je gelegd. (Filippenzen 2:13)

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. (Efeziërs 3:20)
Ik ben diegene die je het meeste aanmoedigt. (2 Thessalonisenzen 2:16-17)
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. (2 Korintiërs 1:3-4)
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. (Psalm 34:19)
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. (Jesaja 40:11)
Op een dag zal lk elke traan van je ogen afwissen. (Openbaring 21:3-4)
En zal lk alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. (Openbaring 21:3-4)

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. (Johannes 17:23)
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. (Johannes 17:26)
Hij is het exacte evenbeeld van Mij. (Hebreeën 1:3)
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan uw kant sta en niet tegenover u. (Romeinen 8:31)
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. (2 Korintiërs 5:18-19)
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor u. (Johannes 4:10)
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien uw liefde zou winnen. (Romeinen 8:31-32)
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je ook Mij. (1 Johannes 2:23)
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. (Romeinen 8:38-39)
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. (Lucas 15:7)
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. (Efeziërs 3:14-15)
Mijn vraag is: Wil je Mijn kind Zijn? (Johannes 1:12-13)
Ik wacht op je. (Lucas 15:11-32) ...

uw Vader

Almachtige God

naar JEZUS REDT

naar boven

© Terebinten der Gerechtigheid - Jesaja 61:3