HOME

JEZUS REDT

 

 

Stappen voor nieuwe gelovigen in Christus Jezus.

Nu u Christus Jezus als Heer hebt aangenomen willen we u aanmoedigen om verdere stappen te zetten:

En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. (Romeinen 6:4 HB)

Als wedergeboren kind van God bent u levend gemaakt voor God en kunt een nieuw leven gaan leiden. U bent een nieuwe schepping, de oude dingen zijn voorbijgegaan (2 Korintiërs 5:17). Wat betekent een nieuwe schepping zijn en een nieuw leven leiden? Om dit te ontdekken raden we u de volgende stappen aan:

Wees ervan overtuigd dat uw zonden vergeven zijn

Eens dat u uw hart aan Jezus hebt gegeven mag u ervan overtuigd zijn dat uw zonden zijn weggewassen door het vergoten bloed van Jezus.

1 Korintiërs 1:30 Dank zij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Hij geeft u wijsheid en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Alles dank zij Hem. HB

Het is mogelijk dat uw zondig verleden u nog blijft achtervolgen en dat u nog met schuldgevoelens zit. Ondanks alles wat u fout hebt gedaan, heeft God u vergeven en aangenomen als Zijn geliefd kind.

Bijbel lezen

De Bijbel is Gods Woord dat opgeschreven en verzameld is in een boek. Het verteld ons Gods manier van denken en doen. Als uw Schepper weet Hij het beste hoe u uw leven moet leiden. Als u Gods Woord gaat lezen, vraag dan aan de Heilige Geest dat Hij u helpt in het begrijpen ervan en hoe u dat Woord in uw leven kunt toepassen. Als u begint met Bijbellezen, start dan met het Nieuwe Testament. (zie ook Bijbelleesrooster)

Gebed

Het is belangrijk om elke dag te bidden tot God. Nu u een persoonlijke relatie met God hebt mag u rechtstreeks tot Hem spreken. Hij is uw hemelse Vader. U mag alles met Hem delen, alles wat op uw hart ligt, uw noden, uw verlangens ... Hij kijkt ernaar uit om met u te praten. Leer ook om te luisteren naar Zijn stem.

Heb contact met andere Christenen

Als wedergeboren kind van God bent u nu een vitaal onderdeel van Gods familie. Wordt betrokken bij een Christelijke gemeente. U zult daar versterkt en bemoedigd worden door medegelovigen. Laat ons weten waar u woont en wij zoeken een Christelijke gemeente in uw buurt.

Groei in uw relatie met uw Hemelse Vader, door Jezus Christus en met de hulp van de Heilige Geest.

Deze website wil u helpen om te groeien in uw wandel.

Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door Zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven; Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als dat bij u het geval is, betekent het dat u niet zelfvoldaan of onvruchtbaar bent geworden, maar dat u de Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. (2 Petrus 1:3-8 HB)

Email contact: chretien2@hotmail.com

Naar boven