HOME

Gods reddingsplan voor u

OVERZICHT

1. Waar bent u naar op weg ?

Iedereen is ergens onderweg in zijn levensboot. Waar naar toe ? Welk doel of met welke verwachting? Voor de één is de reis misschien gemakkelijker, meer avontuurlijker of stormachtiger of gewoonweg saai .

Columbus zocht naar een kortere route naar India en belandde uiteindelijk in Amerika. Met de kennis en de instrumenten die hij toen had , kwam hij niet op de verwachtte plek terecht. Vandaag hebben we betere communicatie systemen en moderne navigatie technieken. We zijn er op dat vlak op vooruit gegaan...

Mensen proberen vandaag hun levenskoers uit te zetten met de kennis waarover ze beschikken. Ze nemen beslissingen op grond van hun eigen kennis en ervaring of vragen raad aan anderen. Wat vele nalaten is de voornaamste Bron, het beste Kompas, te raadplegen die er is: de Bijbel.

Soms denk je de goede weg te volgen, maar dan blijkt die naar de dood te leiden. (Spreuken 16:25 GNB)

Gods Woord - de Bijbel - is Gods handleiding, die Hij als Schepper aan de mens gegeven heeft. God deelt Zijn kennis met ons, wat een geweldig voorrecht is. Stel dat u graag schildert en houdt van de schilderijen van Rubens. Hoe geweldig zou het niet zijn, als Rubens u persoonlijk zou onderwijzen ?

Mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. (Hosea 4:6 LC)

Als we een toestel in de winkel kopen, dan is daar meestal een handleiding bij of richtlijnen voor een veilig gebruik. We vinden het vervelend en zelfs klant onvriendelijk als een producent het nalaat, om een gebruiksaanwijzing - liefst in onze eigen taal - er aan toe te voegen. God heeft ons wel een heel Boek vol wijsheid en kennis gegeven, en ja ook in onze eigen taal. Maar net zoals vele handleidingen wordt het lezen van de Bijbel ook nagelaten.

De wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet. (Spreuken 14:8 HB)

Als mensen hebben we iets van een ontdekkingsreiziger in ons. We gaan op zoek naar dat wat voldoening of plezier brengt in ons leven. Velen hebben van alles geprobeerd en zijn op weg naar het onbekende. Anderen zijn vast gelopen of hebben schipbreuk geleden. Waar bevindt u zich ?

Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. (Spreuken 14:12 NBG)

Het zou een grote teleurstelling, zelfs een catastrofe zijn, om op het einde van uw leven te ontdekken, dat u niet op de juiste plaats terecht komt, zoals u gehoopt had.

Als u niet weet waar naar u op weg bent, zal het u niet bevallen waar u uiteindelijk terecht komt. (Terry Felber)

Ons hele leven hangt aan elkaar door keuzes die we dagelijks maken. Sommige beslissingen zijn minder koersbepalend dan anderen. Bijvoorbeeld wat we zullen eten of hoe we ons zullen kleden. Als het er op aankomt wie onze levenspartner wordt, welk beroep we moeten kiezen ed. wordt het al iets ernstiger. Er zijn keuzes die meer gevolgen hebben dan anderen.

Weet u dat u een eeuwigheidsbestemming heeft ?

U bepaalt waar u de eeuwigheid zult doorbrengen. Uw beslissingen gedurende uw leven hier op aarde, bepalen waar u zich de rest van de eeuwigheid zult bevinden. Er zijn mensen die hier nooit over nadenken. Anderen willen er nooit over nadenken, want dan moeten ze ook een keuze maken. Sommigen schuiven die beslissing voor zich uit, of steken, net als een struisvogel, hun hoofd in het zand en lijken zich nergens om te bekommeren. Anderen hopen naar de hemel te gaan. Velen denken dat ze er zullen komen, omdat ze denken dat ze goed bezig zijn. Salomo - een wijs man - geeft ons de volgende raad:

Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. (Spreuken 3:5 HB)

Het feit dat u dit aan ‘t lezen bent, is het bewijs dat u wel degelijk over deze dingen nadenkt. U neemt uw verantwoordelijkheid ernstig. U wilt weten waar uw eindbestemming ligt:

De keuze is aan u...

Gods verlangen is dat iedereen voor eeuwig bij Hem zal zijn en Goddelijk leven ontvangt.

Dat is goed en waardevol in de ogen van God, onze Redder, Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. (1 Timotëus 2:3 - 4 GNB)

Denkt u dat Ik de goddeloze graag zie sterven ? vraagt de Here. Juist niet ! Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. (Ezechiël 18:23 HB)

De wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1Johannes 2:17 NBG)

De Bijbel zegt duidelijk wat God wil: Hij wil niet dat mensen sterven, maar de waarheid zullen kennen. Die waarheid is niet de zoveelste bedenking van mensen. De Waarheid is een Persoon. Het is een relatie hebben met Jezus die van Zichzelf zei:

Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6 NBG)

Leven of dood, zegen of vloek. God geeft elk mens de keuze.

Ik roep hemel en aarde op als mijn getuigen, vandaag geef ik je de keus tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies toch voor het leven: jullie en je nakomelingen zullen gelukkig zijn. (Deuteronomium 30:19 GNB)

Hoe ziet uw leven er uit? Of zal uw leven er uitzien ? God helpt u te kiezen: Kies voor het leven, voor uzelf en uw kinderen.

Wat God te zeggen heeft over de mens:

De Woorden van God zijn neergeschreven in de Bijbel en die onthullen ons hoe God de mens ziet:

Het is zoals er geschreven staat: Er is niet één mens die Gods wil doet, niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die zich tot God wendt. Iedereen gaat zijn eigen gang, ze zijn allemaal even slecht. Er is niet één mens die iets goeds doet, niet één….. Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. (Romeinen 3:10-13;23 GNB)

Niet één mens is er die God echt zoekt en Zijn weg gaat.

Wij zijn allemaal besmet en bevlekt door de zonde. Als we onze mantels van gerechtigheid aantrekken, blijken het smoezelige vodden te zijn. Wij verdorren en vallen af als bladeren in de herfst. En als de wind blazen onze zonden ons weg. ( Jesaja 64:6 HB )

Wij zijn allemaal besmet; elk mens is bevlekt met zonde. Onze “mantels van gerechtigheid” zijn een verwijzing naar onze goede daden, waar de Bijbel van zegt dat ze als vuile vodden zijn.

Zelfs dat waarvan wij denken dat het geweldig en goed is, wordt door God verworpen. Misschien heeft u mensen wel eens horen zeggen: “Ik probeer goed te doen voor iedereen, daar zal God wel rekening mee houden”. Of als iemand sterft zegt men wel eens dat hij of zij zijn hemel wel heeft verdiend. Zelfs elke dag naar de kerk gaan, zal ons niet in de hemel brengen. Helemaal niet ! Zelfs als we alle geboden zouden gehoorzamen, zou Hij niet onder de indruk zijn.

Dit komt omdat door de zondeval van de eerste mens Adam iets gebeurd is: de geestelijke aard van de mens is veranderd.

Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. (Romeinen 5:12 HB)

We waren allemaal zondaars. Maar dat wil niet zeggen dat God niet van ons hield. Romeinen 5:8 en 10 vertelt ons dat Hij ons Zijn liefde toonde toen wij nog zondaars en vijanden van Hem waren . God heeft de zondaar lief, Hij haat echter de zonde, omdat Hij de gevolgen kent. Hoe Hij Zijn liefde toonde aan elk mens, gaan we samen verder ontdekken.

Vervolg: Hoe komt het dat elke mens zondigt ?


© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT