HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Wat uw genezing in de weg kan staan:
Anderen niet kunnen vergeven.

En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft , zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven. (Marcus 11:25-26)

Anderen niet kunnen vergeven om wat ze u hebben aangedaan, kan een belemmering zijn om uw genezing door geloof te ontvangen.

Jezus had net aan Zijn discipelen uitgelegd hoe geloof werkt. In één adem voegt Hij er aan toe, dat we ook anderen moeten vergeven, zoals wij vergeven zijn, door onze hemelse Vader. Als wij door geloof onze genezing willen bekomen, zullen we anderen moeten vergeven. Geloof werkt niet, als we anderen niet kunnen vergeven. Geloof werkt door liefde!

Het geloof, dat door de liefde werkzaam is. (Galaten 5:6 HSV)

Jezus leerde Zijn discipelen in het "Onze Vader":

Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mattheus 6:12 NBG)

Omdat u zelf complete vergeving ontvangen hebt van God, verwacht God dat u ook anderen vergeeft, gelijk Hij u vergeven heeft. Petrus kwam met een vraag naar Jezus.

‘Heer,’ kwam Petrus aan Jezus vragen, ‘hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven, als hij me kwaad doet? Zeven keer?’‘Nee,’ antwoordde Jezus, ‘geen zeven keer, maar zeventigmaal zeven keer! (Mattheus 18:21-22 GNB)

Jezus antwoord met een gelijkenis en maakt hem de wetten van Gods Koninkrijk duidelijk:

Daarom is het hemelse koninkrijk te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaars. Toen hij daarmee begonnen was, werd een dienaar voorgeleid die hem miljoenen goudstukken schuldig was. Maar de man kon het niet betalen en daarom gaf de koning bevel hem als slaaf te verkopen, samen met zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen, om hem zo de schuld te laten voldoen. De dienaar viel voor de koning op zijn knieën en smeekte: Geef me uitstel; ik zal u alles betalen. De koning kreeg medelijden met hem; hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. (Mattheus 18:23-27 GNB)

De koning scheldde hem een onaflosbare schuld kwijt, maar wat gebeurde er verder...

Buiten ontmoette de dienaar een andere dienaar die hem honderd zilverstukken schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal me je schuld. De ander viel op zijn knieën en smeekte: Geef me uitstel; ik zal je betalen. Maar hij weigerde en liet de ander zelfs gevangenzetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen de andere dienaars dat zagen, werden ze erg verdrietig en gingen alles aan hun koning vertellen. De koning liet de dienaar bij zich roepen en zei tegen hem: Schurk die je bent! Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je mij erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar zoals ik medelijden had met jou? En in zijn woede gaf de koning hem in handen van de beulen totdat hij de hele schuld zou hebben betaald. Zo zal mijn hemelse Vader met ieder van jullie doen, als je je broeder niet van harte vergeeft.’ (Mattheus 18:28-35 GNB)

Vergeef anderen zoals God u vergeven heeft. Dit is één van de wetten van Gods Koninkrijk waar u deel van uitmaakt als u Jezus aangenomen hebt als uw Heer; is Hij ook uw Koning geworden.

Onvergevensgezindheid belemmert de werking van Gods Geest in en voor u. Het belemmert uw genezing ! Neem dit daarom ernstig. Als u haat blijven koesteren tegenover iemand, zal het uiteindelijk uzelf schade berokkenen. Haat werkt verterend, het kost u energie, die u beter op een andere manier kunt aanwenden. Daarom vergeef iedereen, wat ze u ook hebben aangedaan. Vraag God om hulp, als het moeilijk gaat.

Onderzoek uzelf of u nog wrok tegen iemand koestert. Een goede manier om te ontdekken of u anderen hebt vergeven is: luisteren naar hoe u zelf, over de persoon praat, die u ooit pijn heeft gedaan.

Als er nog steeds bitterheid en haat uit uw mond komt, dan heeft u die persoon niet echt vergeven. Als u niets goeds over die persoon kunt zeggen, dan zit de wortel er nog. Vraag God om u te helpen met te vergeven. Als het u niet alleen lukt, vraag dan hulp bij andere gelovigen die u vertrouwt. Ga vergeven in geloof.

"Heer, ik wil vergeven en vergeten wat anderen mij hebben aangedaan. Neem alle pijn in mij weg die veroorzaakt is en genees mijn emotionele wonden. Ik vergeef anderen zoals U mij hebt vergeven, in Jezus Naam. Amen !"

Anderen vergeven kan een bevrijdende ervaring zijn. De last valt van uw schouder, een nieuwe morgen breekt aan!

Genezing behoort u toe !

 

© Terebinten der gerechtigheid