HOME

JEZUS IS HEER !

 

JEZUS UW GENEZING !


Dag 0: Verantwoording

Dag 1: Begin een relatie met Yahweh

Dag 2: Gelooft u dat God kan genezen?

Dag 3: Wil God mij wel genezen?

Dag 4: U bent een driedelig persoon

Dag 5: Jezus genas iedereen

Dag 6: Hij is dezelfde

Dag 7: YHWH De HEER Die genezing is

Dag 8: U bent waardevol en kostbaar

Dag 9: Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken

Dag 10: Genees door uw denken te vernieuwen naar de inwendige geest

Dag 11: Jezus was de wandelende wil van God op aarde

Dag 12: Horen en genezing

Dag 13: Jezus kon geen wonderen doen vanwege hun ongeloof

Dag 14: Jezus, de "JA" en "Amen" van God

Dag 15: Schuldgevoelens

Dag 16: Anderen niet kunnen vergeven.

Dag 17: De Heer heeft al uw zonden vergeven en al uw ziekten genezen!

Dag 18: SOZO en SOTERIA

Dag 19: De oorsprong van ziekte

Dag 20: Gezalfd om te genezen

Dag 21: Tradities en lering van mensen

Dag 22: Traditie: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen

Dag 23: De onzichtbare wereld is meer werkelijkheid dan de zichtbare wereld

Dag 24: Alles kwam tot stand door het Woord

Dag 25: God spreekt nog steeds

Dag 26: Wat is geloof ?

Dag 27: Eerst zien en dan geloven

Dag 28: Geloof is vaste grond

Dag 29: Geloof is substantie

Dag 30: Geloof is geen hoop

Dag 31: Geloven is actie

Dag 32: Geloof zonder daden is dood

Dag 33: Geloven met het hart

Dag 34: Gods Woord is Medicijn

Dag 35: Laat Jezus tot u spreken

Dag 36: Het Woord dat God spreekt is levend en operatief

Dag 37: Eet het Woord van God

Dag 38: Bidt het Efeze gebed

Dag 39: De doorn in het vlees van Paulus was geen ziekte

Dag 40: Hoe zit het verder met Paulus ?

Dag 41: Geloof en volharding

Dag 42: Het Woord treft doel

Dag 43: Uw rechtvaardiging

Dag 44: Talrijk zijn de weldaden van de Heer

Dag 45: De Heer is goed voor iedereen

Dag 46: Genezing is het brood voor Gods kinderen

Dag 47: Het is geweldig wat Hij doet

Dag 48: Leer te ontvangen

Dag 49: Wat uw genezing in de weg kan staan: Twijfel

Dag 50: Gods originele schepping

Dag 51: Blijf niet met uw vragen zitten, doe het licht aan

Dag 52: De medicijn van de tong

Dag 53: Geen angst!

Dag 54: Prive eigendom. Verboden toegang!

Dag 55: Leer God intiem kennen

Dag 56: Maak ziekte niet tot uw bezit

Dag 57: Zorg voor een aansluiting

Dag 58: De Heilige Geest in ons maakt ons sterfelijk lichaam levend !

Dag 59: Gods Souvereine wil

Dag 60: Onze ziekten en zwakheden heeft Hij gedragen!

Dag 61: Dood en leven zijn in de macht van de tong

Dag 62: God is Liefde!

Dag 63: Het Woord zal uw omstandigheden veranderen! door K. Hagin

Dag 64: Het Nieuwe Verbond

Dag 65: Gods Woord is medicijn!

Dag 66: Geloof volgt Licht

Dag 67: Zie woorden als dienstknechten

Dag 68: Spreek het Woord van God

Dag 69: Uw lichaam is Gods Tempel

Dag 70: De kracht van Jezus Bloed!

Dag 71: Erken het gezag van Gods Woord.

Dag 72: De Vader houdt van u

Dag 73: De kracht van Gods Woord

Dag 74: Dankbaarheid

Dag 75: Tekenen die de gelovigen zullen volgen

Dag 76: De Heer werkte mee

Dag 77: Waar kijkt u naar

Dag 78: De Heer is groot!

Dag 79: Ziekte is niet uw kruis

Dag 80: Er is balsem in Gilead

Dag 81: Traditie: De tijd van genezing is voorbij

Dag 82: Ik zal niet sterven maar leven!

Dag 83: Spreek in tongen

Dag 84: Omzien naar de zwakken en armen

Dag 85: Gebed en proclamatie voor genezing en gezondheid

Dag 86: Drie dingen om te doen

Dag 87: Hoe groot is uw MAAR?

Dag 88: Leef niet met de dood !

Dag 89: Bovennatuurlijke energie

Dag 90: Verlos ons van het kwade

Dag 91: De genezing van de tien melaatsen

Een jongen genezen van 26 aandoeningen - Shambach

 

 

© Terebinten der gerechtigheid