HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Het Woord dat God spreekt is levend en operatief

Want het Woord dat God spreekt is levend en vol van kracht - maakt het aktief, operatief, energiegevend en doeltreffend; het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt door tot de scheidingslijn van de levensadem (ziel) en (de onsterfelijke) geest, en gewrichten en merg [dat zijn de diepste delen van onze natuur], blootleggend en ziftend en analyserend en beoordelend, de gedachten en motieven van het hart. (Hebreeën 4:12 Amplified Bible Classic)

Laat God door Zijn Woord tot u spreken. Op zo'n manier alsof Hij persoonlijk tegen u spreekt, als een Vader tot zijn kind. Het Woord van God is reeël. De Bijbel is het Woord van God, niet het woord van mensen. Wees overtuigd van de waarheid van het Woord van God.

Gras verdort, bloemen verwelken, maar de woorden van onze God blijven van kracht, voor altijd. (Jesaja 40:8 GNB)

Eeuwig, Heer, houdt uw woord stand, het is vastgelegd in de hemel, van geslacht tot geslacht gaat uw trouw. (Psalm 119:89-90)

Gods Woord is een levend Woord en onveranderd, het blijft van kracht ! Dat is door de eeuwen heen bewezen. Laat het Goddelijke leven erin aanwezig, uw dode of aangetaste cellen in uw lichaam terug levend en energiek maken.

De richtlijnen van de Heer zijn volmaakt, ze geven levenskracht.
Wat de Heer afkondigt, is betrouwbaar, het maakt de onervarene wijs.
Wat de Heer beveelt, is juist; het is een bron van vreugde.
Wat de Heer gebiedt, is zonneklaar, de ogen gaan ervan stralen.
Het woord van de Heer is zuiver, altijd blijft het gelden.
De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar, hun juistheid valt niet te betwisten.
(Psalm 19:8-10 GNB)

Gods Woord zit vol van kracht en die kracht is ook vandaag en tot in eeuwigheid nog geldig. Laat die werkzame kracht van het Woord zijn werk doen in uw lichaam en daar herstel brengen. Het Woord werkt, het is aktief en operatief. Gods Woord geeft energie. Als u afgemat en moe bent zal het u doen opstijgen als een arend (Jesaja 40:31).

Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er. (Psalm 33:9 HSV)
Hij zendt Zijn bevel naar de aarde: Zijn Woord loopt zeer snel. (Psalm 147:15 HSV)

Gods Woord is doeltreffend! Het treft steeds zijn doel! Het is een door Gods Geest geleid en gestuurd, doeltreffend wapen tegen ziekte. Vuur dat Woord af tegen de ziekte, de kanker, tegen de virussen, tegen elke situatie die tegen Gods Woord ingaat!

En we danken God ook [speciaal] voortdurend voor dit, dat toen u de boodschap van God ontving [die u hoorde] van ons, u dit niet verwelkomde als het woord van [alleen maar] mensen, maar zo als het werkelijk is, het Woord van God, dat effectief aan het werk is in u die gelooft [de uitoefening van Zijn bovenmenselijke kracht in hen die er zich aan houden en erop vertrouwen]. (1 Thessalonisenzen 2:13 AMPC)

Het Woord is werkelijk effectief werkzaam in hen die geloven. Het is een actieve bovennatuurlijke kracht in hen die zich aan het Woord houden en erop vertrouwen.

Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid Zijn tegenwoordigheid. (1 Kronieken 16:11 HB)

U vindt de Heer in Zijn Woord, in de stilte, in tijd van gebed en aanbidding. Komt tot rust en laat Zijn vrede uw hart verwarmen.

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten. (Jeremia 15:16 HSV)

De profeet Jeremia at als het ware Gods Woord op en ervaarde de uitwerking van dat Woord in zijn leven.

één Woord van God kan uw hele leven veranderen !

Alles wat God ons heeft gezegd, is door de tijden heen waar gebleken; hij is een schild voor wie bij hem schuilen. (Spreuken 30:5 GNB)

Wat een getuigenis van Agur: Wat God zegt komt uit. U kunt op Hem vertrouwen. Zijn Woord geeft u vaste grond om op te staan. Het woord "schild" hier schetst "het beeld van de Heer die u beschermd als een geheel omhullend schild".

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Lukas 21:33 NBG)

De huidige aarde en hemel zullen eens verdwijnen, maar Gods Woord blijft bestaan voor eeuwig. Dat spreekt van de transformerende kracht ervan waar u op kunt vertrouwen voor uw genezing.

"Hemelse Vader, Uw Woord is ook vandaag levend, aktief, werkzaam en doeltreffend. Ik spreek Uw Woord uit over mijn ziekte en het zal precies doen wat Uw zegt, het zal zijn doel bereiken en mij genezen en gezond maken. Ik geloof het en spreek het uit en ontvang mijn genezing, in Jezus'naam. Amen!"

GODS WOORD GEEFT MIJ LEVEN ENERGIE EN KRACHT !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT