HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Eet het Woord van God

Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: Een mens moet niet van brood alleen leven; laat hij ook leven van elk (Rhema) woord dat God spreekt. (Mattheus 4:4 Groot Nieuws Bijbel)

De meeste mensen eten minstens driemaal per dag. Daarmee onderhouden ze hun fysiek lichaam. Maar u bent een geestelijk wezen, die een ziel heeft dat net zozeer als uw lichaam, ook voedsel nodig heeft.

U kunt een tijd zonder fysiek voedsel. Maar uw lichaam is zo gewend om op tijd en stond voedsel te ontvangen, dat het zich wel zal laten horen en voelen, indien het dit niet krijgt.

Uw ziel heeft ook voedsel nodig. Goed voedsel. Het beste voedsel dat er is, is Gods Woord.

Het is levend, energiegevend en doeltreffend! Volg de goede raad van Jezus op en neem niet alleen natuurlijk voedsel tot u, maar eet ook van Gods Woord. Door het elke dag te lezen, te bestuderen, te overdenken en over uw leven uit te spreken. Eens u zich hier een gewoonte van hebt gemaakt, zal uw ziel ook van zich laten horen, als u eens een maaltijd overslaat.

Het Woord dat uw opslaat, door het Woord te lezen en te horen, zal tevens zijn uitwerking hebben op uw lichaam. Net zoals de stoffen in natuurlijk voedsel, voedzame bestanddelen en vitaminen bevat, zo bevat ook het Woord van God geestelijke voedzame, versterkende, energiegevende bestanddelen, die u nodig hebt voor uw lichaam.

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:16-17 HSV)

Paulus schrijft dit in de gebiedende wijze naar de Kolossenzen. Hij weet als geen ander het belang van het Woord rijkelijk in uw hart en in uw mond. Als de Apostel Paulus vandaag hier zou zijn, zou hij hetzelfde aan u en mij zeggen. Omdat hij weet welke uitwerking en verandering dit teweeg brengt. Neem daarom vandaag een kwaliteitsbeslissing om het Woord van God elke dag overvloedig in u op te nemen, in rijke mate, u mag u gerust eens laten gaan. U zult er wel bij varen!

Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten. (Jeremia 15:16 HSV)

Gods Woord nuttigen brengt vreugde en blijdschap in uw hart.

Een yoghurt reclame zegt: "U ziet aan de buitenkant wat het van binnen doet!" Als u Gods Woord tot u neemt, in uw ziel en uw verstand, zal het ook zijn uitwerking hebben aan de buitenkant. U ziet aan de buitenkant wat Gods Woord aan de binnenkant doet !

"Hemelse Vader, Uw Woord is belangrijk voor mijn leven. Het Woord dat U tot mij spreekt, mist zijn doel niet. Help mij om dagelijks een goede portie van Uw Woord tot mij te nemen. Uw Woord is levend, aktief, werkzaam en doeltreffend. Als ik Uw Woord uitspreek over mijn ziekte, zal het precies doen wat Uw Woord zegt, het zal zijn doel bereiken. Ik geloof het en spreek het uit en ontvang mijn genezing, in Jezus'naam. Amen!"

MIJN ZIEL HEEFT NOOD AAN HET WOORD VAN GOD !

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT