HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Het Woord treft doel

Regen en sneeuw komen neer uit de hemel en keren pas terug als zij de aarde doordrenkt en de grond bevrucht hebben. Dan komt er zaad om te zaaien en brood om te eten. Zo is het ook met het Woord dat Mijn mond verlaat. Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, Mijn wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht. (Jesaja 55:11-12 GNB)

Vanuit uw schooltijd herinnert u zich misschien nog, dat water een hele kringloop kent. Het verdampt boven zee en vormt wolken die het binnenland inwaaien en daar voor de levensnoodzakelijke regen zorgt. God heeft het zo gepland om het leven op aarde in stand te houden. Regen is er nodig om het zaad te doen opgroeien en uiteindelijk vrucht te laten dragen.

God geeft deze water kringloop als voorbeeld hoe Zijn Woord werkt. Net als water zijn doeltreffend werk doet, waartoe het bestemd is, net zo heeft God Zijn Woord naar de aarde gestuurd om Zijn werk te doen. Net zo efficiënt als water. Het Woord dat Hij naar de aarde stuurde, is opgetekend door mensen en in boekvorm bewaard gebleven. (Nota: als u niet over een Bijbel beschikt, laat het ons weten, wij hebben nog een exemplaar op voorraad voor u of vindt verschillende online Bijbel vertalingen op onze website)

 

Als u het Woord van God hoort en gelooft, het gaat uitspreken over uw levenssituatie, zal het pas tot God terugkeren als het Zijn doel bereikt heeft, Gods wil heeft volbracht en Zijn taak heeft uitgevoerd. De Apostel Paulus schrijft aan de Christenen te Korinte:

Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. (1 Korintiërs 3:6)

Paulus was diegene die het Woord der Waarheid, het Evangelie aan de Korintiërs had verkondigd. Na hem ging Apollos verder met het prediken van hetzelfde Woord. Toen Paulus predikte, plantte hij het Woord als een zaad in de mens. Apollos bracht het Woord als regen dat het zaad deed opgroeien en God gaf er de wasdom aan, zodat het vrucht ging dragen.

Ditzelfde proces vindt ook in u plaats. U leest hier Gods Woord over genezing en het Woord wordt als zaad in u geplant. U blijft dit Woord van genezing lezen en horen, uw denken wordt vernieuwd en u gaat Gods Woord geloven. U gaat door met het bestuderen van Gods Woord en dit is als regen voor het geplante zaad van Gods Woord in u. Het licht van Gods Woord gaat meer schijnen en het zaad ontkiemt. De warmte van Gods liefde die u ervaart, doet het bloesemen en opeens voltrekt zich het wonder van genezing! God alle eer!

De mens heeft vandaag raketten ontwikkeld die telegeleid en doelgericht werken. (denk maar aan de raketten die in de Golf oorlog werden gebruikt). Gods Woord is nog doeltreffender. Het is door God ontworpen en heeft in zich al de informatie die nodig is, om nooit Zijn doel te missen!

Doordrenk u met het Woord van God, overspoel u zelf, als regen, met het Woord van God. Spreek Gods Woord van genezing over uw lichaam of over het lichaam van uw geliefde uit. Het zal zijn doel treffen en niet onverrichterzake naar God terugkeren, maar Zijn wil volbrengen. En Gods wil is dat u genezen en gezond bent !

GEBED

"Hemelse Vader, Uw Woord is doeltreffend als ik het uitspreek over mijn lichaam. Net zoals de kringloop van water, doet Uw Woord Zijn werk in mij en maakt het, dat Uw wil in mijn leven geschied: genezing naar geest, ziel en lichaam, in Jezus' Naam. Amen."

GODS WOORD TREFT DOEL !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT