HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Maak ziekte niet tot uw bezit

Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. (Markus 10:50 NBV)

Jezus was op weg naar Jeruzalem. Hij en Zijn discipelen passeerde Jericho. Langs de kant van de weg zat een blinde man: een bedelaar Bartimeus genaamd. Toen hij hoorde dat Jezus langs kwam, begon hij op Jezus te roepen. Mensen wilden hem het zwijgen opleggen en bestraften hem. Maar Bartimeus bleef roepen.

Hier zien we reeds de vastberadenheid en het geloof van Bartimeus. Hij liet zich niet intimideren door anderen. Hij liet zich niet ompraten. Hij wist wat hij wilde. Hij had over Jezus gehoord die blinden genas en vandaag was zijn dag ! Geloof komt door het horen. Vandaag zou hij zien! Bartimeus bleef roepen !

Toen stond Jezus stil en riep hem. En dan staat er dat hij zijn mantel afgooide. Wat we moeten begrijpen is dat in die tijd een bedelaar de toestemming moest hebben van de geestelijke overheid om te mogen bedelen. De mantel die hij droeg getuigde van zijn blindheid en zijn recht om te mogen bedelen.

Toen Bartimeus die mantel van zich afgooide, verklaarde hij hier mee, dat hij die niet langer zou nodig hebben. Het toonde zijn geloof. Samen met zijn mantel, wat zijn inkomen was, gooide hij in geloof ook zijn blindheid weg. Hij wou niet langer die blinde bedelaar zijn !

Net zoals Bartimeus zijn mantel - zijn associatie met blindheid - afgooide, zo moet u uw verbondenheid met uw ziekte afgooien. Zie uzelf los van u ziekte of handicap. Maak ziekte niet tot uw bezit.

Jezus vroeg hem: “Wat wilt gij dat Ik voor u zal doen?” (Markus 10:51 LC). Dat is geen rare vraag die Jezus stelde, zag Jezus niet dat Bartimeus blind was? Jezus wilde weten waar Bartimeus geloof voor had. Wilde hij een nieuwe bedelaarsmantel of een aalmoes? Bartimeus zei: “Rabboeni (mijn Meester), dat ik weer zien mag”. Door precies te zeggen wat hij wilde, zette hij zijn geloof vrij, om precies te ontvangen wat hij wilde. Waarop Jezus hem antwoordde:

“Ga heen, uw geloof heeft u gezond gemaakt. En onmiddellijk kon hij weer zien en voegde zich als leerling op weg met Jezus” (Markus 10:52 LC).

Bartimeus ontving precies waar hij voor in geloof stond. Hij kon weer zien. Waarvoor staat u in geloof ?

Zeg niet; "mijn kanker, mijn ziekte, mijn zwakte, mijn handicap." Gooi het van u af. Spring op en loop net als Bartimeus naar Jezus! Uw ziekte heeft Hij 2000 jaar geleden gedragen. Hij heeft uw ziekte op Zich genomen en Zijn Lichaam laten geselen en kruisigen. Uw ziekte is verleden tijd. Zeg "Geloof in Jezus offer bracht mij genezing" ! En wat staat er u in de weg om met Jezus op pad te gaan en Zijn weg te volgen?

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT