Dag 58: De Heilige Geest in ons maakt ons sterfelijk lichaam levend !

 

Romeinen 8:11 HSV

En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Alweer een geweldige belofte die God ons geeft. Wanneer wij geestelijk wedergeboren Zijn, is Gods Geest in ons komen wonen. Net zoals de Heilige Geest Jezus uit de dood opgewekt heeft, zal Hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door dezelfde Geest die nu in u woont.

Maak vandaag nog Jezus Heer van uw leven. Hij wil met Zijn Geest in uw komen wonen. Als u dit nog nooit gedaan hebt, raden wij u aan om eerst dit te lezen: "Hoe wedergeboren worden".

Geloof het Woord van God dat de inwonende Geest uw sterfelijk lichaam levend zal maken.

Gods Geest is in staat om levend te maken dat wat dood is. Als Gods Geest in staat is om een dood lichaam op te wekken, hoeveel te mèèr is Hij in staat om bepaalde onderdelen van uw lichaam, die niet meer werken of functioneren, opnieuw levend te maken!

Begin Gods Woord van genezing over uw lichaam uit te spreken. Spreek leven over dat wat dood is. God waakt over Zijn Woord om het uit te voeren. (Jeremia 1:12) De dood moet wijken voor het leven, net zoals duisternis moet wijken voor het licht!

Johannes 1:4 HSV

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

Laat het licht van het Woord leven brengen in uw sterfelijk lichaam !

 

"Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Geest Die in mij woont.
Vandaag zet ik mijn geloof vrij in de kracht van Uw Geest.
Naar Uw Woord geloof ik dat Hij in staat is om mijn sterfelijk lichaam weer levend te maken. "

TERUG

 

JEZUS IS HEER
© Jezus Heer gemeenschap vzw