HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Dood en leven zijn in de macht van uw tong

Van de vrucht van zijn mond zal iemand het goede eten ... Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang. (Spreuken 13:2-3 HSV)

Zoals we reeds zagen bij het onderwerp "geloof", zijn alle dingen om ons heen tot stand gekomen door het spreken van God . Alles kwam tot stand door het Woord . De Bijbel leert dat ons spreken heel belangrijk is. Omdat God dingen tot stand sprak en wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn, zijn onze woorden ook van belang !

Van de vrucht van uw mond zult u het goede eten ... anders gezegd: wat uit uw mond komt bepaald wat u zult krijgen, wat naar u toekomt! Als u waakt over wat u zegt bewaart u uw ziel of emoties en denkwereld.

Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. (Spreuken 21:23 HB)

Wie zijn lippen openspert of wie klakkeloos, onbedacht alles maar zegt wat hij denkt of voelt, hem wacht de ondergang ! De Bijbel leert ons hier duidelijk een les. Ooit horen zeggen: "waarom moet mij dit altijd overkomen". Zo iemand gelooft dat hem altijd slechte dingen overkomen. Maar door zo te spreken komen slechte dingen naar u toe!


Van je eigen woorden pluk je de vruchten; je woorden beslissen over je geluk. (Spreuken 18:20 GNB)

Dit is niet mis te verstaan ! Woorden beslissen over uw geluk ! Wat u zegt bepaald uw geluk ! Daarom let op wat u zegt ! Uw toekomst wordt bepaald door uw woorden ! Uw toekomst zit onder uw neus !

Dood en leven zijn in de macht van de tong; wie zijn tong graag gebruikt, zal haar vruchten eten. (Spreuken 18:21 WV)

Met deze kennis kunt u uw leven veranderen! Als u een goede toekomst wil, spreekt dan Gods Woord en beloften uit over uw leven. Spreek genezing uit over uw lichaam. Als u verandering wil, begin dan met uw spreken te veranderen. Spreek in geloof Gods beloften uit. Spreek geen dood uit. Spreek leven over u uit, over uw gezin en omstandigheden. Spreek Gods zegen uit, die is permanent, uw ziekte is aan verandering onderhevig en van tijdelijke aard. Gods Woord is eeuwig en zal nooit vergaan!

Verban woorden die de dood in zich meedragen zoals: "dood ongelukkig, dood graag, doodsbang, doodziek, doodsbenauwd, dood ongelukkig ". Zet een wacht aan uw mond en spreek alleen woorden van leven uit.

"Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord van wijsheid. Uw Woord leert ons hoe wij moeten leven en hoe we moeten spreken. Help mij Vader om onder alle omstandigheden alleen maar leven en zegen uit te spreken."

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT