HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Het Woord zal uw omstandigheden veranderen

Kenneth E. Hagin

Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun graf kuilen. (Psalm 107:201 HSV)

Een bevriende voorganger vroeg eens aan de Heer: "Heer, U weet dat ik in goddelijke genezing geloof, maar niemand in mijn kerk ontvangt het. Wat scheelt er?"

De Heer zei tegen hem: "Waarom predikt u er niet over ?"

Toen begon hij over goddelijke genezing te prediken en zijn hele kerk werd genezen.

Daarvoor was bijna iedereen ziek. Maar ze werden allen genezen. Dat gebeurd er wanneer het Woord van God wordt gepredikt. Het Woord van God doet het werk.

We worden beinvloed door de woorden die we horen - of het nu waarheid of leugens zijn. U kunt naar iemand luisteren die bezorgd en depressief is. En als u van die persoon weggaat, bent u zelf depressief. Sommige mensen zijn zo vol van twijfel en ongeloof dat de hele atmosfeer rond hen geladen is met duisternis. Zo'n soort van atmosfeer wordt gecreëerd door woorden.

Dank God voor het Woord van God! Zijn Woord is Zijn wil. Psalm 107:20 zegt:“Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun graf kuilen.” Laten we praten over het Woord van God. Laten we praten over genezing vanuit het standpunt van Gods Woord.

Belijdenis

Ik spreek het Woord van God. Ik spreek geloof-gevulde, leven-gevulde woorden die de omstandigheden om mij heen veranderen. Ik weiger om twijfel en ongeloof te spreken.

© Terebinten der gerechtigheid