Dag 67: Zie woorden als dienstknechten

 

 

Mattheus 8: 13 HSV

En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

De hoofdman uit Kapernaüm kwam tot Jezus om genezing te vragen voor zijn knecht. Jezus stelde voor om naar hem toe te gaan. Voor de hoofdman moest Jezus niet naar zijn huis komen, om de dienstknecht te genezen. Hij zei: "Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn." Jezus moest zelfs niet ter plekke gaan of Zijn handen op de zieke leggen voor zijn genezing.

De hoofdman geloofde in het gezag en de kracht van woorden. Hij had gezag over anderen en hij moest maar een bevel geven en zijn dienstknechten voerden het uit. De hoofdman wist dat Jezus gezag had, zowel in de geestelijke als de natuurlijke wereld. Hij begreep dat Jezus Woorden gezag hadden over ziekten. Dat het zelfs niet nodig was dat Jezus lichamelijk aanwezig was!
Deze hoofdman was overtuigd dat Jezus Woorden werkten als Zijn dienstknechten. "Spreek slechts een woord!"

Jezus was verbaasd over het grote geloof van deze man.

Zie vanaf vandaag de Woorden van Jezus als dienstknechten die Zijn Woord ten uitvoer brengen. Ontvang Gods Woord van genezing. Gods Woord spreekt er duidelijk over dat genezing uw deel is! Jezus moet niet lichamelijk aanwezig zijn. Zijn Woord alleen volstaat! Spreek die Woorden uit in geloof en ontvang op datzelfde moment uw genezing!

 

TERUG

 

 
 

Jezus is Heer!

 
 
   

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw