Dag 68: Spreek het Woord van God

 

 

Hebreeën 11: 3

Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. HSV

Woorden kunnen we niet zien, maar ze zijn wel werkzaam en kunnen dingen tot stand brengen. Het woord “tot stand gebracht” is vertaald van het Griekse woord “katar'tizo” wat ook betekent: geschikt, gezond, volledig maken, repareren (wat gebroken of gescheurd is), herstellen, vervolledigen, inrichten, uitrusten, toerusten, voor zichzelf gereed maken, sterken, volmaken, iemand maken tot wat hij hoort te zijn.

Als uw huidige toestand niet overeenkomt met wat God openbaart in Zijn Woord, dan kunt u het veranderen, het op orde brengen, door het Woord van God. De wereld is ontstaan, tot stand gebracht, voortgebracht door het Woord van God. Uw lichaam maakt deel uit van deze wereld.

Als uw lichaam ziek is, kunt u het gezond maken en herstellen door het Woord van genezing uit te spreken over uw lichaam. Het Woord maakt uw lichaam tot wat het hoort te zijn: gezond !

U kunt Gods wil en de realiteit van de onzichtbare wereld opleggen aan de tijdelijke, zichtbare wereld. De zichtbare wereld is onderworpen aan verandering en het is onderworpen aan u !

Als u een wedergeboren kind van God bent, hebt u van Godswege heerschappij ontvangen in en over deze wereld. Gebruik deze autoriteit door Gods Woord uit te spreken over uw omstandigheden, uw gezondheid, uw gezin, uw financiën, …. Als kroon van Gods schepping, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, kunnen en mogen we Zijn Woord uitspreken. Wat een voorrecht!

Verander uw wereld, door uw woorden te veranderen, het maakt een wereld van verschil!

 

 

TERUG

 

 
 

Jezus is Heer!

 
 
   

 

© Jezus Heer gemeenschap vzw