HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Ziekte is niet uw kruis

Elk huisje heeft zijn kruisje. Dit is een bekend gezegde en betekent dat iedereen wel zijn moeilijkheden en lijden heeft. Misschien hebt u ooit horen zeggen dat iemand een zwaar kruis had te dragen. En soms wordt daar een ziekte met al zijn gevolgen mee bedoeld. Deze leugen heeft door de eeuwen heen mensen vast gebonden aan ziekte. Ze hebben er zich bij neer gelegd dat de ziekte die hen overviel, hun kruis was dat ze moesten dragen. Ze hebben de ziekte aanvaard en soms is men kwaad op God, omdat Hij er niets aan deed.

En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. (Lukas 14:27 HSV)

Waarschijnlijk is men verward geweest door de woorden van Jezus, Die zei dat ieder zijn kruis moest dragen. Jezus sprak deze woorden tot Zijn discipelen. Zij hadden alles achtergelaten om Jezus te volgen. Hun huizen, families, beroep, inkomsten ...

Het kruis wat Jezus bedoeld is dus geen ziekte. De apostelen moesten alles opgeven om Jezus te volgen in Zijn bediening. Als u een volgeling van Jezus wil zijn, moet u bereid zijn om alles te doen wat Hij van u vraagt en dat is een kruis maken over u eigen wil en verlangens. Dat is uw kruis dragen.

Uw ziekte heeft Jezus reeds gedragen. Door Zijn striemen bent u genezen. God heeft er inderdaad wel iets aan gedaan! U hoeft ziekte niet meer te zien als uw kruis. Aan het kruis heeft Jezus voldaan voor al uw zonden en ziekte. Als u de ziekte nog ziet als het kruis dat u moet dragen, dan zegt u eigenlijk dat het offer van Jezus niet volstond, terwijl Jezus het uitriep: "Het is volbracht!"

Aanvaard wat Jezus voor u deed. U hoeft niet langer te lijden, dat deed Jezus reeds in uw plaats. Werp die ziekte van u af en kom in de vrijheid.

© Terebinten der gerechtigheid