HOME

Jezus is uw genezing !

OVERZICHT

Omzien naar de zwakkeren

Allereerst willen we iets duidelijk stellen: we kunnen onze genezing niet kopen!
Genezing is reeds voorzien in het Verlossingswerk van Jezus Christus.
Hij heeft voor onze genezing betaald door Zijn Lichaam te geven voor onze ziekte en kwalen. Door Zijn striemen zijn wij genezen.

De Bijbel vertelt ons wel duidelijk dat God bewogen is voor hen die bewogenheid en medeleven tonen voor anderen. Zo lezen we in de Psalmen:

Psalm 41:2-4 GNB

Gelukkig ben je als je je inzet voor de zwakken.
Want kom je zelf in nood, de Heer zal je redden !
Hij zal je beschermen, je in leven houden, je gelukkig maken.
Hij levert je niet over aan je vijand.
Hij staat je bij op je ziekbed, hij maakt je steeds weer gezond.

Hier vinden we zeven beloften van God voor hen die omzien naar de zwakken:

  1. De Heer zal u redden als u zelf in nood komt.

  2. Hij zal u beschermen.

  3. Hij zal u in leven houden.

  4. Hij maakt u gelukkig.

  5. Hij levert u niet over aan uw vijand.

  6. Hij staat u bij op uw ziekbed.

  7. Hij maakt u steeds weer gezond.

Bent u iemand die zich ingezet heeft of noch inzet voor de zwakken, maakt u Gods beloften dan eigen. Spreek deze beloften uit over uw leven.

Ook in het boek Handelingen vinden we het verhaal van Tabitha. Ze was een vrouw die in haar leven veel goeds gedaan had en voor de armen gezorgd had. Merk op dat haar leven doordrenkt was met goeddoen, het was niet een eenmalige gift, maar haar levenswijze. Zelfs toen ze door een ziekte gestorven was, werd zij opgewekt uit de dood en kwamen velen door haar getuigenis tot geloof.

In de stad Joppe woonde een volgelinge van Jezus, die Tabitha heette (in het Grieks Dorcas). Deze vrouw deed heel veel goeds, in het bijzonder voor de armen. Zij werd in die tijd ziek en stierf. Nadat men haar gewassen had, werd zij in een kamer op de bovenverdieping gelegd. De volgelingen van Jezus in die stad hadden gehoord dat Petrus in Lydda was, daar niet ver vandaan. Daarom stuurden zij twee mannen naar hem toe met de vraag of hij zo vlug mogelijk naar Joppe wilde komen. Petrus maakte zich meteen klaar en ging met hen mee. Zodra hij bij het huis aankwam, werd hij naar boven gebracht, naar de kamer waar Dorcas lag. Alle weduwen in de kamer kwamen huilend om hem heen staan en lieten hem de jurken en mantels zien, die Dorcas voor hen had gemaakt. Maar Petrus stuurde iedereen de kamer uit, knielde neer en bad. Daarna zei hij tegen de dode vrouw: "Tabitha, sta op!" Zij deed haar ogen open en toen ze Petrus zag, ging zij zitten. Petrus nam haar bij de hand en hielp haar opstaan. Daarna riep hij de volgelingen van Jezus en de weduwen binnen en zei: "Kijk, zij leeft weer." De hele stad hoorde ervan en velen gingen in de Here Jezus geloven. (Handelingen 9:36-42 HB)

Ook Cornelius, een commandant van het Italiaanse leger, stond bekend om zijn zorg voor de armen en als een man van gebed. Hij was één van de eerste niet Joden die tot geloof en wedergeboorte in Christus kwam. Lees wat de Schrift over hem zegt:

In Caesarea woonde Cornelius, de commandant van het zogenaamde Italiaanse regiment. Deze man was erg gelovig. Hij en zijn hele gezin hadden diep ontzag voor God. Hij gaf veel weg aan de armen en was een man van gebed. Op een middag, om een uur of drie, kreeg hij een visioen. Hij zag duidelijk een engel binnenkomen, die voor hem ging staan en zei: "Cornelius!" Cornelius keek hem met grote ogen aan en begon bang te worden. "Ja, heer", stamelde hij. "Wat is er?" De engel zei: "God heeft uw gebeden gehoord en HIJ HEEFT GEZIEN WAT U VOOR DE ARMEN HEBT GEDAAN. (Handelingen 10:1-4 HB)

Cornelius was nog geen Christen toen hij omzag naar de armen en tot God bad. Maar zijn daden en gebeden trokken Gods aandacht. Als u het hele hoofdstuk tien leest zult u zien dat hij en zijn vrienden gedoopt werden en voor de eeuwigheid gered zijn.

Ineens stond er een man voor me, met schitterend witte kleren aan. ‘Cornelius’, zei hij, ‘God heeft uw gebeden gehoord en Hij is niet vergeten wat u voor de armen hebt gedaan. (Handelingen 10:31 HB)

God heeft wel degelijk oog voor hen die omzien naar de armen en de zwakken. God vergeet niet wat u voor de armen doet !

Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de HERE; Hij zal hem daarvoor belonen. (Spreuken 19:17 HB)

Als u dit nog niet doet, begin er dan mee, gedreven vanuit Gods liefde.

Iemand die zich om anderen bekommert en leent waar dat nodig is en eerlijk zaken doet, zal het goed gaan. Hij zal sterk in het leven staan. De Here zal aan hem denken. (Psalm 112: 6-7 HB)

IK ZIE OM NAAR MIJN NAASTE

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT