HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Drie dingen om te doen

Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad ; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. (Spreuken 3:7-8 NBG)

1. Wees niet wijs in eigen ogen

Denk niet alles beter te weten. Onderwerp u aan God en aan Zijn Woord. God als Schepper van uw lichaam, weet het best wat goed en niet goed is voor u. Volg Zijn richtlijnen.

Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. Iemand kan van zichzelf denken dat hij goed leeft, maar toch leidt zijn levensweg naar de dood. Mensen leven zoals zij denken dat het goed is, maar de HERE kijkt dieper, Hij ziet wat in het hart omgaat. (Spreuken 14:12;16:25;21:2 HB)

De HERE is goed en graag bereid hun, die dreigen te verdwalen, de juiste weg te tonen. Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in hun afhankelijkheid tot Hem richten. Als wij Hem dan gehoorzamen, zal elk pad waarop Hij ons leidt, getooid zijn met Zijn liefdevolle goedheid en waarheid. (Psalm 25:8 HB)

2. Vrees de Here

Vrezen betekent hier: ontzag en eerbied hebben voor God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. De Almachtige, Alwetende, Alvoorzienende, Alomtegenwoordige God. We tonen dat we ontzag hebben voor Hem, door te doen wat Hij zegt, door Hem te gehoorzamen. God zal u leren hoe steeds de juiste keuzes te maken. U wordt Zijn vriend!

Waar is de man, die ontzag heeft voor de HERE? God zal hem leren hoe hij steeds de juiste keus kan maken. Hij mag leven binnen het bereik van Gods zegen en zijn kinderen zullen het land in bezit nemen. De vriendschap met God is uitsluitend voor hen, die Hem eerbied bewijzen. Alleen zij zullen de geheimen, verborgen in Zijn beloften, leren kennen. (Psalm 25:12-14 HB)

3. Wijk van het kwaad

Jezus leerde Zijn discipelen te bidden: Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Ga het kwade niet opzoeken, ren er van weg. Doe alles wat indruist tegen Gods Woord uit uw leven weg. Bidt tot God, dat Hij u openbaart wat u moet wegdoen uit uw leven.

Als u deze drie dingen doet, zult u verandering zien in uw leven. Deze drie dingen zijn medicijn voor uw vlees, uw lichaam en het maakt uw gebeente weer soepel. Deze drie dingen horen samen. Als u resultaat wil zien, moet u ze alle drie toepassen. Niet twee van de drie en eentje nalaten!

"Hemelse Vader, ik zal doen wat Uw Woord zegt, niet wijs zijn in eigen ogen, ontzag hebben voor U en wijken van het kwaad. Geef me daartoe de kracht en ondersteuning van Uw Heilige Geest, in Jezus'naam. Amen!"

GENEZING BEHOORT U TOE !
JEZUS GAF ER ZIJN LEVEN VOOR !

Jezus is Heer!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT