HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

De vreugde in de Heer is mijn kracht

De vreugde in Yahweh is uw kracht ! (Nehemia 8:10b CAN)

Vreugde of blijdschap vindt u in Yahweh en is een vrucht van de Heilige Geest, die aanwezig is in elke wedergeboren gelovige. (Galaten 5:22). Het is een Geestelijke kracht werkzaam in u.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 15:13 HSV)

Vervuld met alle blijdschap, dat zou ook Paulus gebed voor u zijn. Het Koninkrijk kenmerkt zich onder andere door blijdschap in de Heilige Geest.

Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. (Romeinen 14:17 NBG)

Deze vreugde en blijdschap is er niet alleen voor als alles goed gaat, maar is ook een innerlijke kracht in tijden van moeite en tegenstand.

Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten. (Habakkuk 3:17-19 NBG)

Habakkuk leefde in moeilijke tijden. De koning en het volk had Yahweh grotendeels de rug toegekeerd en daardoor zouden ze in handen vallen van een vijandig leger. Dit gebeurde keer op keer. Maar Habakkuks geloof was in Yahweh gegrond. Ondanks alle rampspoed die op hem afkwam vertrouwde Hij op de Heer. Dit toonde hij door te juichen en te jubelen in de God van redding.

De apostel Paulus schreef aan de Filippenzen, toen hij gevangen zat (1:7-14):

Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees blij ! (Filippenzen 4:4 GNB)

Waarom zou u zich verblijden als alles tegenslaat, wanneer er geen reden lijkt te zijn om u te verheugen? Het antwoord wordt gevonden in het volgende vers:

…De Heer is dichtbij. (Filippenzen 4:5 GNB)

Ondanks de omstandigheden in uw leven, heeft God u niet begeven, noch verlaten. Hij is bij en woont in u. De tegenwoordigheid en kracht van de Almachtige God zelf is in u. Tegenstand is geen moment om op te geven, het is de tijd om de levenskrachten in u naar boven te halen. Het is precies voor zulke momenten dat ze daar geplaatst zijn!

Als u "trekt" aan de geestelijke krachten van God in u, dan zal de zalving van David op u komen, die een man was naar Gods hart. Weet u waarom? Omdat hij de tegenstander versloeg met een lied. De Psalmen zijn lofprijzingen aan God, krachten van vreugde. Meerdere keren dat David omringd was door vijanden en alles hopeloos leek, hief hij zijn handen op en begon God te prijzen:

De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? (Psalm 27:1 NBG)

De HEER is mijn licht, mijn heil – voor wie zou ik vrezen? De HEER is mijn burcht, mijn behoud – voor wie zou ik beven? (Psalm 27:1 WV)

De HEER , mijn kracht, de HEER, mijn beschermer, de HEER is mijn redder gebleken. (Psalm 118:14 WV)

Te midden van tegenstand bleef David God gewoon loven en prijzen. Hij verheugde zich en God liet hem nooit aan zijn lot over. Laat de kracht van vreugde in u opstaan en voeg vertrouwen toe aan uw geloof. De zalving van een psalmist zal op u komen, de zalving van een strijder. God haalt er u doorheen, net zoals Hij bij David deed.

God kent de kracht van lofprijs. Leer die ook kennen. Als u tegenstand ervaart, verblijdt u dan in Yahweh. U kunt niet overwonnen worden als de kracht van vreugde in uw leven vrijgezet wordt.

Belijd: “De Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is de kracht van mijn leven!”

© Terebinten der gerechtigheid