HOME

JEZUS IS UW GENEZING !

OVERZICHT

Tijd om terug te betalen !

Men veracht een dief niet, wanneer hij steelt om zijn begeerte te bevredigen als hij honger heeft, maar betrapt zijnde, moet hij zevenvoudige vergoeding geven, al het goed van zijn huis moet hij geven. (Spreuken 6:30-31 NBG )

Als ons rechtsysteem vandaag op deze wet zou gebaseerd zijn, zouden er minder dieven zijn. Want dit vers zegt dat de betrapte dief zevenvoudig moet terug betalen. En als hij dat niet kan, moet hij alles geven wat hij bezit. En als dat nog niet genoeg was, moest hij als slaaf verkocht worden om de schade te vergoeden (Exodus 22:3). Er zou minder gestolen worden.

Diegene van wie gestolen werd zou beter af zijn, als de dief betrapt werd, ontving hij of zij een zevenvoudige vergoeding.

Jezus gaf Zijn discipelen een beeld van een schaapskooi, wat in die tijd maar één ingang had, waardoor de herder naar binnenging. Hij legde hen uit dat Hij die deur was. En alles wat niet via die deur binnenkwam, noemde hij dieven en rovers (Johannes 10:1-11).

Alles wat u toelaat in uw leven, wat niet in overeenstemming is met het Woord, zal van u stelen. Jezus is het Levende Woord, de Deur en de Goede Herder. Ken de stem van uw Herder en volg Hem.

IK BEN de Deur; als iemand door Mij TOT LEVEN KOMT, die zal behouden worden en hij zal TOT LEVEN KOMEN en GEBOREN WORDEN en HET ZAL HEM NIET ONTBREKEN AAN DE NOODZAKELIJKE VOORZIENINGEN VAN HET WARE LEVEN (praktisch en door ondervinding). (Johannes 10:9 LC)

Jezus is de Deur tot het ware leven. Dit leven vloeit voort door uw eenheid met Hem en uw toegang tot uw hemelse Vader. Maar er is een dief die dat ware leven met God wil roven. Jezus noemt hem: de duivel, een mensenmoordenaar vanaf het begin, de vader van de leugen (Johannes 8:44). Die leugens en misleiding gebruikt om van u te stelen. Die incorrecte informatie over God verspreidt en zo afstand creeërt, waardoor u het volle leven ontbreekt.

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. (Johannes 10:10 NBG)

Angst, zorgen, onzekerheid, twijfel, zonde, ziekte, te kort, misleiding, bedrog, leugens, ... ze vinden allemaal hun oorsprong in de zondeval, toen de mens de duivel ging geloven en voor hem koos. Hij is erop uit om te stelen, te doden en te vernietigen.

Maar nu u de ware dief ontmaskerd hebt, ween en treur niet als de duivel van u gestolen heeft, want het komt zevenvoudig terug, als u het opeist. Spreek het Woord uit en zeg dat de duivel zevenvoudig moet terugbetalen en God zal er voor zorgen dat er meer terugkomt. Payback time ! Kies voor het leven !

Ik eis zevenvoudig terug wat de duivel van mij gestolen heeft !

© Terebinten der gerechtigheid