HOME

ARTIKELEN

OVERZICHT

TERUG OP DE GOEDE WEG!

 

Verloren. Het is geen woord dat we associëren met Christenen.

Dat is niet wat we van wedergeboren, Geestvervulde gelovigen verwachten. Maar het feit is dat zelfs de meest oprechte heiligen verward worden omtrent Gods plan voor hun leven en hun weg verliezen. Als u ooit ergens gereden hebt en een verkeerde afslag genomen hebt, weet u hoe dat is. U rijdt een tijdje door, terwijl u denkt op de juiste weg te zitten. Maar uiteindelijk begint u te bemerken dat er dingen niet kloppen. Opeens lijkt de omgeving onbekend. Gure figuren hangen rond lege gebouwen en roepen tegen u en maken onvriendelijke gebaren.

Als we langs de snelweg van Gods volmaakte plan rijden,
kan de duivel ons moeilijk aanpakken.

Als u het daarvoor nog niet wist, dan weet u het nu – u bent in de problemen. Waarom? Omdat u op de verkeerde weg zit. U bent verloren gereden en ergens terecht gekomen waar u niet thuishoort.

Dat is precies wat er gebeurd in de levens van de gelovigen. Ergens onderweg maken ze een verkeerde beslissing die tegen Gods wil ingaat. Voor een tijdje zijn ze er zich zelfs niet bewust van dat ze afgedwaald zijn van Gods plan. Maar uiteindelijk realiseren ze zich: Ze doen iets waartoe ze nooit geroepen zijn. Ze werken ergens omdat het goed betaald, maar ze houden er niet van. Het past helemaal niet bij hen.

Alhoewel ze nog de Bijbel lezen, naar de Kerk gaan en moeite doen om Gods wil te doen, ze krijgen een groter deel van miserie dat nodig is. Ze voelen zich ellendig en alles lijkt uit de plooi. In plaats te genieten van het overvloedige leven dat Jezus beloofde, ontmoeten ze frustratie, mislukking en verwarring bij elk bocht.

En dat allemaal omdat ze op de verkeerde weg zitten.

Het is geen hoge wetenschap

Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat onze levens zorgeloos zijn als we op de juiste weg zitten. Zolang we in deze wereld leven moeten we de goede strijd des geloofs strijden. De duivel ziet nauwlettend toe. Maar we kunnen alles overwinnen wat hij op ons werpt, als we weten wie we zijn en waartoe God ons geroepen heeft en waar we zouden moeten zijn.

Als we langs de snelweg van Gods volmaakte plan rijden, kan de duivel ons moeilijk aanpakken. Maar om op die weg te blijven moeten we weten waartoe God ons geroepen en geschapen heeft. We moeten begrijpen dat God niet gewacht heeft tot we geboren waren om uit te vissen waar Hij ons moest plaatsen. Hij zei niet één dag tegen ons: “Hallo, kom hier en doe dit.”

Neen, God koos elk van ons in Christus “voor de grondlegging der wereld.” (Efeziërs 1:4)

Hij creëerde ons “in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft , opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10). Dat betekent dat God elk van ons geroepen heeft – een zakenman, een muzikant, een voorganger, een advocaat, een schrijver of wat dan ook – lang voordat we geboren waren. Alvorens de wereld begon, riep God en plande een gezegend, extravagant, vervullend leven voor elk van ons.

Als God zegt wat iets is, dan is het zo voor de eeuwigheid. Hij heeft Zijn plan voor ons nooit veranderd en dat zal Hij ook niet doen. Wij moeten ontdekken wat het is. Ergens hebben we het idee vandaan dat dit moeilijk is, maar dat is het niet. God verbergt Zijn plan niet voor ons, om ons dan uit te dagen, om het te vinden.

Neen, de enige reden dat God Zijn plan verbergt is om de duivel uit onze affaires te houden. Hij heeft Zijn plannen verborgen, maar niet voor ons. Daarom moeten we niet bovennatuurlijk zijn om ze te ontdekken. We moeten alleen zeggen: “Heer, laat Uw wil in mijn leven geschieden. Uw wil is Uw plan. Daarom ontvang ik dat plan en verklaar nu dat ik er in stap, in Jezus Naam.”

God kan het doen

“Maar Broeder Copeland, u begrijpt niet hoe verkeerd ik gegaan ben. Ik ben al zolang uit Gods plan, dat ik geen idee heb hoe terug op het juiste pad te geraken.”

Uitvissen hoe terug op het juiste pad te geraken is niet uw taak. Uw taak is het om de eerste stap te nemen en die eerste stap in Gods plan is een geloofsstap - geen geloof in uzelf of uw bekwaamheden, maar GELOOF IN GOD.

Laat me u een vraag stellen: Denkt u dat God in staat is om u in de positie waar u nu bent, te brengen in Zijn perfecte wil? Als u niet zeker bent, luister dan naar wat de Bijbel zegt:

•  Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U. (Jeremia 32:17)

•  Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (Mattheus 19:26)

•  Als gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Markus 9:23)

•  Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Lukas 1:37 SV)

Deze vier verzen bevestigen het feit dat niemand van ons groot genoeg is om de dingen zo in het honderd te laten lopen dat God het niet kan oplossen. Zijn kracht en verlangen om zonde te overwinnen in onze levens, is veel groter dan onze kracht en verlangen om te zondigen. Waar zonde toenam, is genade meer dan overvloedig geworden (Romeinen 5:20).

Het maakt niet uit of u bewust van koers veranderde of per ongeluk. God kan u nemen waar u nu bent- zelfs als u helemaal uit koers bent, of ergens achtergelaten – en u in het centrum van Zijn wil plaatsen voor uw leven. Vanaf het ogenblijk dat u deze waarheid gelooft, bent u op weg in de juiste richting.

“Maar hoe kan ik daar zeker van zijn? Ik weet zelfs niet waar ik naar toe moet?”

Maak u daar geen zorgen over. Blijf in geloof wandelen en de Heer zal u leiden. Blijf zeggen: “Heer, Uw wil geschiedde.” Blijf belijden: “God werkt in mij, zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen. Ik wil Gods wil doen. Hij leidt mijn leven. Hij bouwt aan mijn wil om een partner te zijn met Hem. Ik heb gebeden dat Zijn wil en Zijn plan gedaan wordt in mijn leven. Wat mij betreft ben ik in Gods perfecte wil.”

Slacht die koe

Sommige gelovigen durven zelfs nooit te dromen om zoiets te zeggen. Ze hebben het idee dat hun wil gebroken moet worden en niet versterkt. Ze veronderstellen dat Gods wil voor hen zo onprettig is, dat ze hun eigen wil moeten opheffen om het volgen. Religieuze correctheid heeft hen geleerd, dat alles wat ze diep verlangen, Gods wil niet kan zijn omdat ze er anders van zouden genieten.

Als u zo altijd gedacht hebt, hou er dan mee op! Doodt die religieuze correcte oude koe en maak er ter plekke biefstuk van. God heeft u geschapen zodat u kunt zijn waartoe Hij u geroepen heeft. Als u dan in die roeping functioneert bent u vol vreugde. U bent voldaan en verheugd in het leven, omdat u niet doet wat Mama of Tante Grote Mond of wie dan ook u zei om te doen. U doet waartoe u geboren en begenadigd bent door God.

“Maar wat met die kerel die alleen maar de hele tijd wil zingen en gitaar spelen,” zou u kunnen zeggen, “waar gaat die ooit van leven?” Ik denk dat de moeder van Elvis Presley zich hetzelfde heeft afgevraagd. Om maar iemand te noemen die geroepen was om gitaar te spelen en te zingen. Elvis is een goed voorbeeld van iemand, die zijn door God gegeven gave ontdekte, maar erin faalde het op Gods bedoelde manier te gebruiken. Hij was geroepen om te prediken en te zingen in kerken en hij wist het. Hij gaf het toe aan mensen die dicht bij hem stonden, net voordat hij stierf.

Mensen die niet beter weten veronderstellen dat Elvis een natuurlijk talent had voor muziek. Maar er is niet zoiets als een natuurlijk talent los van God. Elk talent en bekwaamheid die wij hebben, komt van Hem. Hij schiep de natuur en natuurlijke dingen.

Daarom is het zo prettig om in Gods plan voor ons leven te wandelen. Wanneer wij doen waartoe Hij ons geroepen en geschapen heeft, dan beginnen de gaven en genades in ons leven te stromen. Het leven lijkt dan gemakkelijker en plezanter.

Ja, plezant! God heeft niets tegen plezier. Het was religie die ons wijsmaakte, dat Hij niet wou dat we ergens van genoten. Religie overtuigde ons dat als we niet schreeuwen en jammeren in de kerk, we niet goed bezig waren. Maar dat is niet waar!

De Bijbel zegt in 1 Timoteus 6:17 (Peter Canisius vertaling) dat “God, … ons rijkelijk van alles voorziet, om er van te genieten” . Dus als u uzelf hebt toegewijd aan God en u geniet niet van uw leven, praat er dan met Hem over. Sta in geloof en geloof dat alles mogelijk is met God en zoek Zijn aangezicht. Ga naar Hem toe en zeg: “Heer, wat is er? Ben ik niet op de goede plek?”

Verwacht dan dat Hij u antwoord. Vertrouw daarop, omdat u Hem toebehoort en u kunt Hem horen en u herkent Zijn stem. (Johannes 10:27) Vertrouw op de bekwaamheid en getrouwheid van de Heilige Geest die u alle dingen leert (Johannes 14:26).

Ik kan u verzekeren zowel vanuit de Schrift als vanuit persoonlijke ervaring, dat wanneer u dat doet, God u zal vertellen wat u moet weten.

Ik ben met God

“Broeder Copeland, ik geloof dat God tegen mij gesproken heeft”, zou u kunnen zeggen. “Ik geloof dat Hij mij getoond heeft wat ik moet doen en waar ik moet zijn. Maar ik weet niet hoe ik van hier naar daar moet geraken.”

Wordt er niet klammig van. Het is niet aan u om dat uit te werken. Dat is waarschijnlijk waardoor u in de eerste plaats uit het spoor geraakte. Stem gewoon in met God en verklaar door geloof dat u op weg bent, waar Hij u hebben wil en zover het van u afhangt, bent u er al. Vertrouw God er dan op, dat Hij het tot stand brengt.

Hij heeft de bronnen, wijsheid en macht om het te doen.

Ik heb dat ontdekt in de beginjaren van mijn meer dan 40 jarige bediening. Toen God mij riep om Zijn compromisloze Woord overal te verkondigen, had ik niet genoeg geld, zelfs niet om mijn straat uit te rijden, laat staan de wereld rond te reizen. Ik had geen idee hoe ik Gods plan moest uitvoeren. Het enigste wat ik had was genoeg geloof om te zeggen: “Ja Heer, ik doe het.”

Ik dacht, als Hij mij geroepen heeft, dan is Hij bij mij en zal Hij mij helpen om de zaak rond te krijgen. Ik had ook een les ter harte genomen die mijn vader mij geleerd had, toen ik nog een jongen was. Hij was een uitstekende zakenman, die nooit zonder werk kwam te zitten, zelfs niet tijdens de Grote Verdrukking. Hij reisde veel, werkte eerst voor Draughts Zakencollege en dan voor een verzekeringsmaatschappij, en ik hield ervan om met hem mee te gaan. Ik leerde, door hem in de gaten te houden, hoe iemands hand te schudden en iemand te respecteren waar u mee samenwerkt.

Ik was altijd onder de indruk hoe hij met vertrouwen naar een totale vreemde toe stapte, zijn hand uitstrekte en zei: “Mijn naam is AW. Copeland. Ik ben van Draughts Zakencollege” of “ ik ben van die verzekeringsmaatschappij”.

Toen ik in de bediening begon, kwamen deze woorden met frisse kracht naar me toe. Op een dag praatte ik met een man die ik net ontmoet had, iemand die niet wist wie ik was of wat ik deed. Na een tijdje vroeg hij: “Met wie bent u geassocieerd?”

Ik moest onmiddellijk denken hoe mijn vader die vraag zou beantwoorden: “Mijn naam is Kenneth Copeland”, zei ik, ”Ik ben geassocieerd met God”.

De man moest erom lachen, maar ik maakte geen grap. Ik was ernstig omdat ik de wortel van de vraag begreep. Wanneer zakenmensen vragen met wie u geassocieerd bent, dan vragen ze eigenlijk: “Wie vertegenwoordigt u? Heb ik alleen met u te doen of zit er nog een grotere organisatie achter? Met wie heb ik eigenlijk te doen als ik met u zaken doe?”

Hoe spannend is het om die vraag te beantwoorden met: “Ik ben geassocieerd met God. De God die alle dingen kan doen! De God voor wie niets onmogelijk is! Hij is de Schepper van hemel en aarde en niets is te moeilijk voor Hem.”

Verheug u en Zet Alle Zeilen Bij

“Ja maar wat met de economie? Wat met de mensen die mij trachten tegen te houden, om te doen waartoe God mij geroepen heeft. Wat met de duivel? Wat met al de fouten die ik gemaakt heb?”

Niets van dit alles maakt iets uit!

Als u met God bent, is er niets te groot om u tegen te houden. Als u met Hem bent en u weet het ook, kan geen persoon op aarde, nog enig natuurgeweld, noch enige duivel uit de hel, u stoppen om dat plan uit te voeren. Hij plaatste koppige mensen op Paulus pad, die niet wilden luisteren naar wat hij te zeggen had. Hij deed een storm opkomen zodat de boot waarin Paulus zat, 2 weken rondjes draaide en uiteindelijk tegen de rotsen sloeg (zie Handelingen 27).

Wat deed hij eraan? Na 2 weken rondzwalken in stormachtige winden en matrozen die kokhalsden op het dek, stond hij op en vertelde iedereen dat ze zouden overleven en verklaarde, dat hij zijn door God gegeven taak zou volbrengen. Hij zei: Mannen, houdt dus goede moed; want dit vertrouwen heb ik op God, dat het gebeuren zal, zoals mij gezegd is.” (vers 25)

En zeker, iedereen aan boord kwam er levend uit. De storm blies Paulus in het midden van een genezingssamenkomst en hij eindigde in Rome omdat Gods plan voor hem groter was dan de storm.

Hetzelfde geldt voor u. Gods plan voor uw leven is groter dan wat er ook maar tegen ingaat. Daarom verheug u! Zelfs als u voelt alsof u in een storm zit en niet weet waar naar toe, sta dan in geloof. Zeg:

“Ik ben niet verloren! Ik ben in de perfecte wil van God. Hij werkt in mij zowel het willen als het werken om Hem te behagen. Zijn plan voor mij is in mij en er is overvloed van genade om uit te voeren. Niets is onmogelijk met Hem!”

Jezus is Heer!

Kenneth Copeland

Naar boven

Naar Artikelen
- Naar OVERZICHT