HOME

JEZUS IS UW GENEZING

OVERZICHT

ZIE OP GODS UITKOMST

U kunt altijd een overrompelde tegenstand van de duivel overwinnen als er een voortdurende stroom van Gods Woord in uw leven is. Ook Jezus werd door de duivel verzocht om het op te geven.

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. (Mattheus 4:4 NBG)

Toen Jezus verzocht werd deed Hij wat we allemaal zouden moeten doen, telkens er verzoeking komt. Hij richtte Zijn aandacht niet op het probleem, maar op het Woord van God. Hij zei: “de mens zal niet alleen van brood leven”. Om boven verzoekingen en falen te leven, hebben we meer nodig dan alleen maar natuurlijke bronnen. Iets krachtiger dan natuurlijke kracht. De Message Vertaling zegt:

“...Er is meer nodig dan brood om in leven te blijven. Het vraagt een voortdurende stroom van woorden uit Gods mond.” (Mattheüs 4:4)

Een constante stroom van Gods Woord. Als u op het punt staat van overspoeld te worden, dan kunt u niet teren op wat u zondag gehoord hebt. Het vraagt een dagelijkse inbreng van Gods Woord, om u er doorheen te helpen.

"Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. Houd wijsheid, verstand en kennis voor ogen; berg ze weg, diep in je hart.” (Spreuken 4:20-21)

Mannen en vrouwen van geloof spenderen dagelijks tijd in Gods Woord. Zij weten dat overwinning altijd komt voor hen, die het Woord de eerste plaats geven in hun leven.

Misschien zegt u: “Ik kan niet de hele dag op het Woord mediteren.” Toch wel. U stopt gewoon met te mediteren over wat de duivel zegt en begint te denken aan de dingen die God u gezegd heeft. Mensen maken zich voortdurend zorgen. Wat zijn zorgen? Geloven wat de duivel gezegd heeft en u al inbeelden wat er zal gebeuren. Het is tegenovergestelde als mediteren over het Woord van God.

Waarom niet mediteren over wat het Woord zegt ? Waarom uzelf niet overwinnend zien ?
Waarom u niet al de keren herinneren dat God u te hulp kwam?

Uw leven kan gehinderd worden als u de stem van de duivel toelaat uw denken te beïnvloeden. Stop met u zorgen te maken. Zorg voor een voortdurende stroom van het Woord van God in uw leven. Neem de beslissing om na te denken over de uitkomst die God voor u heeft gepland.

 

ARTIKELEN

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT