HOME

ARTIKELEN

 

HAND OP DE TROON DES HEREN !

Exodus 17:16 En hij zeide: De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd …

De Israëlieten waren op weg naar hun Beloofde Land. Te Refidim (wat rustplaats betekent) viel Amalek Israël aan. De vijand gunt u geen rust en valt u aan op uw zwakste momenten, als u moe bent en rust wil.

Mozes had geestelijk inzicht. Hij begreep dat deze strijd een geestelijke strijd was. De HERE heeft een strijd…” Alhoewel Mozes persoonlijk geconfronteerd werd met vijandelijke aanvallen, ziet hij het niet als een persoonlijk probleem, wat hij moet oplossen. God heeft hem uitgekozen om Zijn volk uit Egypte te leiden naar het Beloofde Land. Dus is het ook Gods probleem om Zijn volk te beschermen. Wat niet wil zeggen dat Mozes niets moest doen. Hij deed wat hij wist dat hij moest doen en wat in zijn mogelijkheden lag. Het onmogelijke zou God doen. Mozes moest geloven in Gods macht en tussenkomst.

Markus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Jezus leerde wat ons deel is van de actie: "bidden, begeren en geloven". "Het zal geschieden" is Gods deel. Wij moeten doen wat mogelijk is en wat we weten dat we moeten doen. God zal het onmogelijke doen.

Mozes beklom de heuveltop die het strijdveld overzag en zolang de staf Gods (beeld van door God gegeven autoriteit) omhoog bleef, hadden de strijders van Israël de “overhand”. Toen Mozes moe werd en de staf liet zakken had Amalek de “overhand”.

Dit laat duidelijk het geestelijke karakter zien van deze strijd. Zolang Mozes de overwinning in de hemelse gewesten had, had het leger van Israël de overwinning. De strijd speelt zich eerst af in de hemelse gewesten en het resultaat hiervan, laat zich zien in de natuurlijke wereld. Zolang Mozes “de hand op de troon des Heren” had, had hij de overwinning.

Ook vandaag worstelen we niet tegen vlees of bloed, maar tegen geestelijke machten. Echter onder het Nieuwe Verbond hebben we Jezus Christus, gezeten aan Gods rechterhand. Hij heeft de overwinning reeds behaald. Hij heeft de geestelijke overheden en machten ontwapend en openlijk tentoon gesteld en over hen gezegevierd. (Kolossenzen 2:15) Jezus zit boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam. (Efeziërs 1:21)

Deze overwinning deelt Hij met Zijn Lichaam, Zijn Gemeente op aarde. In Christus zijn wij geestelijk medeopgewekt en is ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. (Efeziërs 2:6) Jezus heeft onze strijd al lang gevoerd. Wij zijn meer dan overwinnaars. (Romeinen 8:37) Bekleed u met de wapenrusting waarin God heeft voorzien en eis die overwinning op en neem Gods beloften in bezit. (Efeziërs 6:10-18)

Lees ook: Exodus 9:29, 33; 1 Timotheus 2:8.

Naar Artikelen

Jezus is Heer!
© Jezus Heer gemeenschap vzw