HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

De Heer heeft al uw zonden vergeven
en al uw ziekten genezen !

Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel (mond SV) verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103: 1-5 NBG)

Deze Psalm, geschreven door Koning David, laat er weer geen twijfel over bestaan, wat God voor uw gedaan heeft:

Hij heeft AL uw zonden vergeven en ELKE ziekte genezen.
Hij redde uw leven van het graf en Hij kroonde u met Zijn goedheid en barmhartigheid.
Dit is beschikbaar voor ELK mens die in geloof tot God nadert en Zijn geschenk aanvaardt.

Maak u deze Psalm eigen. Memoriseer hem en maak hem persoonlijk. Zeg bijvoorbeeld: “Die al Mijn ongerechtigheden vergeven heeft, Die al mijn ziekten genezen heeft”. In Christus heeft God het al gedaan. Spreek deze Psalm dagelijks uit over uw leven.

Koning David sprak tegen zijn ziel, hij sprak tegen zichzelf, hij herinnerde zijn ziel eraan om niet één van de weldaden, de goede dingen die God voor hem had gedaan, te vergeten. Hoe snel vergeten we niet wat God allemaal voor ons heeft gedaan ? Sommige dingen nemen we als vanzelfsprekend. Neem eens een blad papier en schrijf eens op wat God allemaal voor u gedaan heeft en begin Hem er voor te danken. Tel uw zegeningen en vergeet er niet één.

U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan. Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed. Ik was voor u niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde. U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken. (Psalm 139: 13-16 GNB)

Het menselijk lichaam is een wonder op zich en iets om God dankbaar voor te zijn. Zelfs toen u nog gevormd moest worden in de baarmoeder kende God u al. U stond al in Zijn boek! Vul uw mond met de GOEDE dingen die God voor u deed. Dan zal uw jeugd zich vernieuwen als die van een arend. Weet u hoe een arend zich verjongd? Hij vliegt tegen de rots, zodat hij nieuwe vleugels krijgt. Onze Rots is Christus (1 Korintiërs 10:4). Wij moeten onszelf verliezen in Hem. Wij vernieuwen ons met Hem, wij bekleden ons met Hem, met Zijn rechtvaardigheid en al de volmaakte dingen van Hem, door erover te spreken.

Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige. (Spreuken 10:6 HSV)

Wij zijn in de Rechtvaardige en zijn gerechtvaardigd en Jezus is ons Hoofd (Kolossenzen 1:18), daarom rusten Zijn zegeningen op ons. Dank God er voor en vergeet er niet één.

"Heer, met hart en ziel wil ik U prijzen, voor al het goede dat U reeds gedaan hebt en nog gaat doen. U heeft AL mijn zonden vergeven en AL mijn ziekte genezen en overstelpt mij met Uw zegeningen. U bent goed en trouw en geeft mij Uw leven. Mijn jeugd vernieuwt zich als die van een arend. Ik dank U in Jezus Naam. Amen!"

Genezing behoort u toe!

 

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT