HOME

JEZUS UW GENEZING !

OVERZICHT

Talrijk zijn de weldaden van de Heer

Hoe talrijk zijn de weldaden, HEER, die U bereid houdt voor degenen die U vrezen, voor degenen die hun heil zoeken bij U, ieder die wil, kan het zien. (Psalm 31:19 WV)

Talrijk zijn de weldaden die de Heer bereidt heeft voor hen die ontzag voor Hem hebben en Hem eren. Welke zijn deze weldaden ?

Psalm 103:1-5 spreekt over Gods weldaden: uw complete vergeving en genezing van alle ziekten, uw uitredding van de dood. Hij kroonde u met goedertierenheid en barmhartigheid. Hij verzadigde uw mond met het goede en vernieuwde uw jeugd.

In vers 1 lezen we dat David opdracht geeft aan zijn eigen ziel: "Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden". Hij spreekt zijn eigen ziel aan om God te loven omwille van Zijn weldaden.

Uw ziel is de zetel van uw emoties, denken en wil. David leert ons hier om onze ziel te herinneren aan Gods weldaden. Zeker als het ons moeilijk gaat en we ontmoedigd zijn of overmand door wat er ons overkomt. Spreek dan tegen uw ziel over alle goede dingen die God reeds voor u gedaan heeft. Want met uw ziel - uw wil - neemt u uiteindelijk belangrijke beslissingen.

Wie geniet van Gods weldaden ?

Voor hen die ontzag hebben voor God, die hun heil, hun oplossing, hun uitkomst bij HEM zoeken. Mensen zoeken hun heil of uitkomst in vele andere dingen, gaan op zoek naar methodes of mensen die hun kunnen genezen. Gaan te rade bij Oosterse geneeswijzen, kwakzalvers, kaartlezers, allerlei therapieën, strijkers, enz....

Als u God vreest, Hem de eerste plaats in uw leven toekent, die Hem alleen toekomt, dan krijgt u toegang tot de zegeningen die Hij voor u heeft voorbereid. In Christus, is God Zelf naar de aarde gekomen om AL uw zonden en ziekten op Zich te nemen en in de plaats daarvan, geeft Hij u Zijn gezondheid en Zijn rechtvaardigheid.

"ieder die wil, kan het zien."

Gods zegeningen zijn zichtbaar voor anderen. Ieder die wil kan Gods weldaden zien en aangetrokken worden door de liefde van God voor de mens.

Hoe zal ik de HERE vergelden al zijn weldaden jegens mij ? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des HEREN aanroepen. Mijn geloften zal ik de HERE betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. (Psalm 116:12-14 NBG)

U kunt een brief zijn, kenbaar en leesbaar voor alle mensen voor wat God in uw leven gedaan heeft (2 Korintiers 3:2-3). Zodat zij ook zullen hunkeren naar zo'n goede hemelse Vader.

Gezegend zij de Heer, Die ons dagelijks belaad met voordelen (weldaden), de God van onze redding ! (Psalm 68:19 AV)

Dagelijks genieten we van Gods zegeningen en nemen we ze als van zelfsprekend. Hij laat de zon schijnen voor de rechtvaardige als voor de onrechtvaardige. Zolang de aarde bestaat zal zaaien en oogsten niet ophouden en voorzien in voedsel (Genesis 8:22). Er zijn zovele dingen waarvoor we God kunnen danken.

GEBED

"Hemelse Vader, talrijk zijn Uw weldaden, die U hebt weggelegd voor hen die u liefhebben en hun heil en uitweg bij U zoeken. Heer, ik heb U lief en ik zoek mijn heil en uitkomst alleen bij U. Ik verwacht het van U en zal Uw wil en plan voor mijn leven zien en dat is genezing naar geest, ziel en lichaam, in Jezus'naam. Amen!"

De HEER HEEFT WELDADEN VOOR MIJ BEREIDT !

© Terebinten der gerechtigheid

OVERZICHT